Wnioski i dokumenty do pobrania

Wniosek o wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny np. na imprezę (21kB) word

Zgodnie z art. 39, ust.3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych (np. kioski typu "RUCH") lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. reklam), może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem (wyrażeniem zgody) właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7 w/w ustawy, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. (145kB) pdf

Zgodnie z art. 40. ust 1 i 2 zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie, o którym mowa wyżej, dotyczy:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego pod reklamę (200kB) pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekt budowlany (np. kioski typu RUCH) lub na prawach wyłączności (np. punkty handlowe i gastronomiczne, imprezy, ogródki letnie, itp.). (33kB) pdf

Wzory wniosków i dokumentów dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń w pasie drogi (119kB) zip

Wnioski nie dotyczące zajęcie pasa drogowego:

Wniosek o lokalizację lub przebudowę wjazdu (32kB) word

Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze Zespołu Staromiejskiego - Strefy Zamieszkania i Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów (50kB) pdf

Wniosek - wjazd na ulice o obniżonym tonażu (418kB) pdf

Wniosek - wjazd do Torunia w godz zakazu pojazdów pow 18t (400kB) pdf

Oświadczenie o pokryciu kosztów zniszczeń (91kB) pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (22kB) pdf

Wstawienie wniosku o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nieruchomości (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gajek (22 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (22 września 2010, 10:05:37)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (4 stycznia 2021, 07:58:25)
Zmieniono: Wstawienie aktualnego wniosku o zezwolenie na wjazd na Zespół Staromiejski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73580