Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2017

wybrany kandydat: Ireneusz Makowski, 87-100 Toruń 
uzasadnienie wyboru: Pan Ireneusz Makowski jest magistrem inżynierem budownictwa oraz absolwentem szeregu studiów podyplomowych. Posiada doświadczenie w procesach inwestycyjnych, w eksploatacji dróg i sieci infrastrukturalnych, jak również w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ukończył Wydział Budownictwa Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjno – inżynieryjnej. Posiada dwudziestoletni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Pan Ireneusz Makowski wykazał się wiedzą pozwalającą na prawidłowe wykonanie obowiązków na stanowisku Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.


Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (20 listopada 2017)
Wprowadził: Mariusz Gajek (24 listopada 2017, 08:06:52)stanowisko:

Zastępca Dyrektora

miejsce pracy: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
termin składania dokumentów: 20 października 2017  15:00MZD.DO.2111.26.2017
 
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
Zastępca Dyrektora
 
1.      Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- staż pracy, – co najmniej 5 lat, w tym minimum 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
- spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 
2. Wymagania dodatkowe:
-   doświadczenie w procesie inwestycyjnym,
-   doświadczenie w eksploatacji dróg, sieci infrastrukturalnych lub elektrycznych,
- doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi poparte wiedzą teoretyczną i praktyczną,
-   znajomość zasad przygotowywania wniosków aplikacyjnych,
-   znajomość zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej,
-   obsługa komputera w zakresie podstawowych programów biurowych i technicznych,
-   prawo jazdy kat. B.
                    
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Sprawowanie nadzoru, kontroli oraz inicjowanie i koordynacja pracy podległych działów w
sposób zapewniający zgodność ich działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, w szczególności w zakresie:
1)   Utrzymania i ewidencji ulic:
- utrzymanie i remont ulic i chodników, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch na drogach w granicach administracyjnych miasta,
- organizacja ruchu na wypadek awarii, zdarzeń losowych, czasowych zamknięć odcinków ulic,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- prowadzenie okresowych przeglądów stanu dróg,
- organizowanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych, i zabezpieczających,
- nadzór nad utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej,
- naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat i kar w zakresie określonym w ustawie o drogach,
- ewidencja dróg i obiektów inżynierskich,
- utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej,
- inżynieria ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- uzgodnienia lokalizacji urządzeń i obiektów w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego;
2)   Zarządzania pasem drogowym:
- prowadzenie całokształtu zadań związanych z obsługą strefy płatnego parkowania,
- prowadzenie całokształtu działań dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach publicznych miasta,
- prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem pasa drogowego;
3)   Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw dotyczących działalności Zarządu;
4)   Kontrola procesów remontowych i inwestycyjnych;
5)   Nadzorowanie systemu roweru miejskiego;
6)   Wypełnianie innych poleceń zleconych przez Dyrektora MZD.
 
4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny
c)      dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia oraz staż pracy, 
d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e)      inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)   oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
5. Warunki zatrudnienia:
W Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1)      pierwsza i druga umowa o prace zawierane będą na czas określony, z zastrzeżeniem pkt. 5;
2)      pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);
3)      czas trwania pierwszej umowy o pracę dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku;
4)      czas trwania drugiej umowy na czas określony będzie ustalony po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego;
5)      postanowień pkt. 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)      usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
2)      czas pracy: pełen wymiar; przeciętnie 40 godz. tygodniowo,
3)      praca związana ze stresem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZD w październiku 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora -  w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www. mzd.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Grudziądzkiej 159
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
  
   
 

Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (5 października 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (5 października 2017, 14:50:27)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (24 listopada 2017, 08:06:52)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij