Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2017

wybrany kandydat: Sebastion Kwiatkowski, 87-100 Toruń 
uzasadnienie wyboru: Pan Sebastian Kwiatkowski posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zakres obowiązków wymaganych na stanowisku, o które się ubiega. Ukończył studia na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy na specjalności elektrotechnika przemysłowa. Przez szereg lat pracował, jako elektromonter oraz inżynier budowy, gdzie prowadził przygotowywanie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienia z przedstawicielami lokalnych OSD. W trakcie rozmowy Pan Sebastian Kwiatkowski wykazał się wiedzą pozwalającą na prawidłowe wykonanie obowiązków na stanowisku specjalisty w Dziale Utrzymania i Ewidencji Ulic.


Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (25 października 2017)
Wprowadził: Mariusz Gajek (26 października 2017, 14:09:50)stanowisko:

specjalista w Dziale Utrzymania i Ewidencji Ulic

miejsce pracy: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
termin składania dokumentów: 16 października 2017  15:00Przedłużenie terminu naboru ofert (97kB) pdf

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
Specjalista w Dziale Utrzymania i Ewidencji Ulic
 
1.      Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
- doświadczenie min. 3 lata na samodzielnym stanowisku przy projektowaniu lub uzgadnianiu dokumentacji budowlanej w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej,
- konieczność posiadania prawa jazdy kat. B,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office,
- spełnienie wymogów określonych w  art. 6  ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych, budownictwa.
                    
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rejestru uzgodnień urządzeń umieszczanych w pasie drogowym,
2) przekazywanie do ewidencji wydanych uzgodnień urządzeń umieszczanych w pasie drogowym,
3) opiniowanie dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego przez obce jednostki po przeprowadzeniu kontroli w terenie,
4) wydawanie decyzji i warunków na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz lokalizacje zjazdów,
5) prowadzenie ewidencji postulatów, wniosków, notatek prasowych, badanie w terenie zasadności wniosków, udzielanie odpowiedzi zainteresowanym,
6) ścisła współpraca z koordynatorem sekcji inżynierii ruchu w zakresie wykonywanych zadań,
7) na polecenie przełożonego wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem dróg w granicach miasta.
 
4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny
c)      dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia oraz staż pracy, 
d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e)      inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)   oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
5. Warunki zatrudnienia:
W Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1)      pierwsza i druga umowa o prace zawierane będą na czas określony, z zastrzeżeniem pkt. 5;
2)      pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);
3)      czas trwania pierwszej umowy o pracę dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku;
4)      czas trwania drugiej umowy na czas określony będzie ustalony po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego;
5)      postanowień pkt. 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)      usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
2)      czas pracy: pełen wymiar; przeciętnie 40 godz. tygodniowo,
3)      praca związana ze stresem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZD w sierpniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Utrzymania i Ewidencji Ulic - w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www. mzd.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Grudziądzkiej 159
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 
  
  
 

Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (31 sierpnia 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (1 września 2017, 13:20:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (26 października 2017, 14:09:50)
Zmieniono: Informacja o zakończeniu naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 339

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij