Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP.

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.
Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Znamy wszystkie zasady ich przetwarzano i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.
Respektujemy wszystkie Twoje prawa
Poinformujemy Cię o Każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Naszym inspektorem ochrony danych jest Aneta Kamińska. Możesz się z nim skontaktować e-mailem iod@mzd.torun.pl.
Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać, masz prawo do. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (496kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gajek (21 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (21 września 2010, 13:00:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (2 lipca 2018, 12:39:50)
Zmieniono: Poprawki redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186693