Jak załatwić sprawę w MZD?

REKLAMY
Lokalizowanie w pasie drogowym dróg publicznych w mieście Toruniu nowej reklamy

Procedura umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej nowych reklam będących budowlami w rozumieniu art. 4 pkt 23 uodp od dnia 11.09.2015 r. (włącznie):

1.    krok w MZD: uzyskanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym reklamy (będzie uzależniona od zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy ich braku będzie zależna od zarządu drogi oraz od lokalnego prawa w sprawie ładu reklamowego i zasad umieszczania reklam w przypadku jego uchwalenia przez RMT) - do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną propozycją lokalizacji reklamy, projekt konstrukcyjny nośnika (wymiary i grafika oraz treść tablicy, rodzaj i wymiary fundamentu, odległości skrajni drogowych, sposób mocowania, itp.) oraz wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (tj. animacja komputerowa), należy również uzasadnić celowość lokalizacji reklamy w pasie drogowym;
2.    krok w MZD: przed złożeniem wniosku do stosownego organu architektury i budownictwa o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na montażu i instalacji reklamy, uzgodnienie projektu budowlanego reklamy;
3.    krok - PMT poprzez WAiB UMT (gminne i powiatowe), Wojewoda Kujawsko-Pomorski (wojewódzkie i krajowe): uzyskanie pozwolenia na budowę reklamy w przypadku nowych wolnostojących reklam lub dokonanie zgłoszenia w przypadku nowych reklam umieszczanych na istniejących obiektach za wyjątkiem zabytków (a w przypadku obszarów wpisanych do rejestru zabytków za zgodą właściwego miejscowo konserwatora zabytków);
4.    krok w MZD: uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane - montaż reklamy (jeżeli będą przeprowadzane). Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym obszarem objętym robotami przy montażu reklamy, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz pozwolenie na budowę lub decyzję o braku sprzeciwu na zgłoszenie.
5.    krok w MZD (zaleca się stosować równolegle z krokiem 4): uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę ("termin od" = dzień następny po montażu reklamy, do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną lokalizacją reklamy, wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (animacja komputerowa).

Procedura umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej nowych reklam nie będących budowlami w rozumieniu art. 4 pkt 23 uodp od dnia 11.09.2015 r. (włącznie):

1.   krok: uzyskanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamę, do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowaną lokalizacją reklamy, projekt konstrukcyjny nośnika (wymiary, powierzchnię reklamy, grafikę oraz treść tablicy, odległości skrajni drogowych, sposób mocowania, itp.) wizualizację reklamy wraz z docelowym miejscem jej umieszczenia (animacja komputerowa), uzyskanie zezwolenia będzie uzależnione od zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy ich braku będzie zależna od zarządu drogi, niezależnie od powyższego w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską, należy uzyskać pozwolenia od właściwych podmiotowo służb konserwatorskich
 
W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego pod reklamy, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) tak, aby nowe zezwolenie na nowy czasookres otrzymać przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego pod reklamę z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia reklam. (30kB) pdfPROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO POD OBIEKTY BUDOWLANE (NP. KIOSKI TYPU "RUCH"), LUB NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI (NP. PUNKTY HANDLOWE, PUNKTY MAŁEJ GASTRONOMI, IMPREZY, OGRÓDKI LETNIE, ITP.).

I
W przypadku lokalizacji w pasie drogowym nowych obiektów budowlanych wnioskujący musi w kolejności:

1. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów należy uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 124/126) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami obiektu budowlanego oraz wizualizację, celem rozstrzygnięcia, czy obiekt budowlany będzie znajdować się w pasie drogowym oraz czy nie spowoduje ograniczenia widoczności na drodze.
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
2. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego pod obiekt budowlany.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami obiektu budowlanego oraz wizualizację,
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
lub wskazać nr wcześniej wydanej decyzji zezwalającej na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym.

Koniecznie należy podać okres na jaki obiekt budowlany ma zająć pas drogowy (od kiedy - do kiedy). Nie ma możliwości wydania zezwolenia na czas nieokreślony! Jest to związane również z płatnością, którą za cały okres obowiązywania decyzji należy uiścić (z góry) 14 dni od dnia w którym decyzja staje się ostateczna tj. 14 dni od daty doręczenia (czyli około 28-29 dni od daty otrzymania decyzji).
Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualną kserokopię wpisu do ewidencji działalności, KRS lub dowodu osobistego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego pod obiekty budowlane, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego pod obiekt budowlany z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

II
W przypadku zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności wnioskujący musi w kolejności:

1. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami terenu pasa drogowego, który ma być zajęty oraz wizualizację,
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,

Koniecznie należy podać okres zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (od kiedy - do kiedy). Nie ma możliwości wydania zezwolenia na czas nieokreślony! Jest to związane również z płatnością, którą za cały okres obowiązywania decyzji należy uiścić (z góry) 14 dni od dnia w którym decyzja staje się ostateczna tj. 14 dni od daty doręczenia (czyli około 28-29 dni od daty otrzymania decyzji). Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualną kserokopię wpisu do ewidencji działalności, KRS lub dowodu osobistego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródki letnie oraz punkty małej gastronomii wnioskujący musi w kolejności:

- na podstawie Planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapy geodezyjnej z wrysowaną lokalizacją) uzyskać pozytywną opinię Inżynierii Ruchu MZD oraz Państwowej Straży Pożarnej,
- uzyskać zgodę: Wydziału Ewidencji i Działalności Gospodarczej, a w przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
- pozostała procedura jak wyżej w pkt II ust. 1.

W szczególnych wypadkach MZD może zażądać projektu organizacji ruchu.

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia obiektów oraz na prawach wyłączności. (32kB) pdf

SPRAWY ZWIĄZANE ZE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA W TORUNIU (więcej)

SPRAWY ZWIĄZANE WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA WJAZD ORAZ POSTÓJ NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO - STREFA ZAMIESZKANIA I STREFA DRÓG WEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZONYCH Z RUCHU POJAZDÓW (więcej)

Wytworzył: Mariusz Gajek (21 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (21 września 2010, 17:33:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (19 lipca 2017, 09:30:55)
Zmieniono: Aktualizacja informacji o organizacji ruchu na Starówce

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48778

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij