Procedury załatwiania spraw w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu

Reklamy - umieszczenie i zajęcie pasa drogowego

Zarządzenie Nr MZD.DO.120.1.26.2019
Dyrektora Miejskiego zarządu Dróg w Toruniu
z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i procedur umieszczania materiałów wyborczych w pasie dróg publicznych na terenie miasta Torunia
 
            Na umieszczenie plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych w mieście Toruniu należy przed zaplanowanym zajęciem pasa drogowego uzyskać zezwolenie zarządcy drogi poprzez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.
            W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego pod reklamę wraz z planem sytuacyjnym w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym miejscem jej umieszczenie i podaniem jej wymiarów. Dodatkowo należy załączyć projekt nośnika, sposób zabezpieczenia i zagospodarowania terenu oraz wizualizację lokalizacji reklamy. Wnioski muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy, a w przypadku pełnomocników wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł płatne na konto UMT nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 tytułem "od pełnomocnictwa do wniosku o zajęcie pasa drogowego".
            Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich składania, a zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego termin ich rozpatrzenia jest określony na "bez zbędnej zwłoki" nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 
            Dla ekspozycji materiałów wyborczych zaleca się słupy oświetlenia ulicznego:
 
z wyłączeniem słupów:
1) oświetleniowych, na których znajdują się znaki drogowe, miejskie tablice informacyjne lub reklamy,
2) oświetleniowo-trakcyjnych,
3) w bezpośrednim obszarze skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych miejsc,
4) na terenach zabytkowych, na które wnioskodawca nie uzyskał zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu;
z zachowaniem:
1) skrajni poziomej: co najmniej 0,50 m od krawężnika ograniczającego jezdnię, chodnik lub ścieżkę rowerową, mierzonej w rzucie pionowym najdalej wysuniętej krawędzi plakatu,
2) skrajni pionowej: tj. dolna krawędź plakatu winna znajdować się 2,5 m od poziomu chodnika, ścieżki rowerowej, a w przypadku jezdni ponad 5m od powierzchni ulicy,
3) trójkąta widoczności w odległości co najmniej 10 m przed skrzyżowaniem lub/i       przejściem dla pieszych.
 
Mocowanie plakatów powinno być dwustronne, stabilne, trwałe i nie może powodować uszkodzenia powierzchni słupa (zaleca się używanie plastikowych opasek).
Dla słupów oświetleniowych, które znajdują się poza skrajnią drogową, np. na placach lub terenach zielonych wymaga się, aby umieszczać plakaty minimum 1 m od poziomu gruntu i nie wyżej niż 3 m od poziomu gruntu.
Na jednym słupie może być umieszczonych maksymalnie dwie pary dwustronnych plakatów o wymiarach nieprzekraczających format BO w układzie wertykalnym o ile powoli na to zachowanie skrajni drogowych.
 
            Dla ekspozycji innych niż na słupach oświetlenia ulicznego, należy stosować w/w zasadę jak przy uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę.
 
Ponadto zabrania się umieszczania materiałów wyborczych:
1)      w bezpośrednim obszarze skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych miejsc oraz bez zachowania skrajni drogowych;
2)      na znakach drogowych i w ich tle;
3)      na słupkach i masztach sygnalizacji świetlnej;
4)      na kratownicach i bramownicach;
5)      na barierach i płotkach ochronnych;
6)      na obiektach inżynieryjnych związanych z zarządzeniem drogami, tj. np. mosty, kładki, estakady, wiadukty, wiaty przystankowe komunikacji miejskiej (z wyłączeniem gablot informacyjno reklamowych), szafy oświetlenia drogowego, złączy energetycznych oraz sterowników sygnalizacji świetlnej, itp.;
7)      na nowych, wolnostojących urządzeniach reklamowych najczęściej w formie tzw. potykaczy w kształcie litery A lub odwróconej litery T, niezależnie od ich wielkości, w pasach rozgraniczających jezdnie.
 
 
 
Dodatkowo informuje się, że:
1) W przypadku nie przestrzegania wymienionych w zarządzeniu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, materiały wyborcze będą usunięte na koszt komitetu wyborczego zgodnie z art. 110 § 5 Kodeksu Wyborczego przez Policję lub Straż Miejską w Toruniu.
 
2) Zgodnie z art. 110 § 6 Kodeksu Wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów - dotyczy to tylko bezpłatnych miejsc z wykazu określonego w Informacji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Torunia. Pozostałe materiały wyborcze, na które wydano zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, należy usunąć zgodnie z terminem określonym w przedmiotowym zezwoleniu. W przeciwnym wypadku, zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, zostanie naliczona kara finansowa w wysokości 10-krotności stawek zasadniczych.
 Wytworzył: Mariusz Gajek (17 listopada 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (17 listopada 2017, 14:36:17)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (4 marca 2019, 12:51:04)
Zmieniono: Poprawka redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5505

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij