Szosa Chełmińska

Zdjęcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu

Informacja 3

Bardzo sprawnie przebiegają roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do tej pory prace były prowadzone na różnych odcinkach i związane były z budową nowej jezdni zachodniej wraz z całą infrastrukturą. Kilka dni temu drogowcy otworzyli dla ruchu przebudowany fragment ul. Żwirki i Wigury (przebudowano całą infrastrukturę podziemną, wykonano nową nawierzchnię jezdni, nowy chodnik po stronie północnej i zatokę autobusową na wysokości sklepu biegowego. W najbliższym czasie nastąpi zamknięcie Szosy Chełmińskiej od ul. Długiej do ul. Polnej, jednak termin jest uzależniony od postępu prac przy przebudowie ul. Polnej (oddzielna inwestycja).

Poniżej przedstawiamy postęp prac w obiektywie.

Tablica informacyjna na skrzyżowaniu ul. Szosa Chełmińska z Trasą Średnicową Północną
Tablica informacyjna na skrzyżowaniu ul. Szosa Chełmińska z Trasą Średnicową Północną

Konstrukcja słupów stalowych pod montaż ekranu akustycznego na wysokości przedszkola
Konstrukcja słupów stalowych pod montaż ekranu akustycznego na wysokości przedszkola

Roboty telekomunikacyjne prowadzone na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do Trasy Średnicowej Północnej
Roboty telekomunikacyjne prowadzone na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do Trasy Średnicowej Północnej

Przebudowany fragment ul. Żwirki i Wigury na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Jaracza
Przebudowany fragment ul. Żwirki i Wigury na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Jaracza

Budowa jezdni zachodniej (z lewej zatoka autobusowa) na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długiej
Budowa jezdni zachodniej (z lewej zatoka autobusowa) na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długiej

Budowa skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z ul. Długą
Budowa skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z ul. Długą

Jezdnia zachodnia w pobliżu skrzyżowania z ul. Długą (warstwa wiążąca)
Jezdnia zachodnia w pobliżu skrzyżowania z ul. Długą (warstwa wiążąca)

Budowa jezdni, chodnika i drogi rowerowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Bartkiewiczówny
Budowa jezdni, chodnika i drogi rowerowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Bartkiewiczówny

Nowa jezdnia zachodnia na wysokości Apartamentowca Daglezja (warstwa wiążąca)
Nowa jezdnia zachodnia na wysokości Apartamentowca Daglezja (warstwa wiążąca)

Nowa infrastruktura drogowa bezpośrednio przy sklepie Lidl
Nowa infrastruktura drogowa bezpośrednio przy sklepie Lidl

Jezdnia, chodnik i podbudowa drogi rowerowej przy Lidlu
Jezdnia, chodnik i podbudowa drogi rowerowej przy Lidlu

Gotowa zatoka autobusowa i powstała infrastruktura w pobliżu Mentora
Gotowa zatoka autobusowa i powstała infrastruktura w pobliżu Mentora

Przebudowa ul. Polnej (skrzyżowanie z Szosą Chełmińska) – od terminu jej zakończenia                                    zależy dalszy postęp prac związanych z przebudową Trasy Staromostowej
Przebudowa ul. Polnej (skrzyżowanie z Szosą Chełmińska) – od terminu jej zakończenia zależy dalszy postęp prac związanych z przebudową Trasy Staromostowej


Informacja 2

Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcie

Realizowana przebudowa Trasy Staromostowej ma swój początek na skrzyżowaniu ul. Szosa Chełmińska i Trasy Średnicowej Północnej. Od tego miejsca drogowcy kontynuują prace związane z dostosowaniem drogi wojewódzkiej nr 553 do jej docelowego kształtu.

Zdjęcie

Na całej długości odcinka wykonano już prawie wszystkie rozbiórki nieruchomości i przygotowano teren do budowy jezdni zachodniej o długości 1,05 km, chodników i drogi rowerowej. Na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Żwirki i Wigury zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Wodociągową. W rejonie Przedszkola Miejskiego nr 6 przewidziano budowę ekranu akustycznego z kaset aluminiowych i płyt przezroczystych na długości 52m.

Zdjęcie

Jednym z najsłabszych przepustowo miejsc w tej części miasta jest skrzyżowanie Szosy Chełmińskiej z ul. Żwirki i Wigury, z uwagi na duży ruch pojazdów poruszających się w relacji wschód-zachód. Ta sytuacja ma szczególny związek z lokalizacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i ilością pojazdów przemieszczających się w jego kierunku. Nowe skrzyżowanie zaprojektowano jako czterowlotowe o pełnych relacjach, wyposażone w sygnalizację świetlną.

Zdjęcie

Budowa drugiej jezdni (zachodniej) znacząco poprawi sytuację na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Polnej, stanowiącego obecnie „wąskie gardło” całej Trasy Staromostowej. Do chwili obecnej udało się wykonać wszystkie rozbiórki budynków oraz usunięto kolizje energetyczne kolidujące z nowym przebiegiem trasy. W rejonie skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury realizowana jest przebudowa sieci gazowej i prace kanalizacyjne, w związku z czym zaistniała konieczność wyłączenia z ruchu odcinka tej drogi.

Zdjęcie

Z kolei jednym z najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych miejsc na tym odcinku jest skrzyżowanie ul. Szosa Chełmińska z ul. Długą. Duże natężenie ruchu i brak sygnalizacji świetlnej są powodem  kolizji i wielu niebezpiecznych sytuacji. Szczególne trudności mają kierowcy włączający się do ruchu z ul. Długiej  w kierunku południowym. W celu poprawy czytelności i bezpieczeństwa zaprojektowano rondo w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną akomodacyjną. Skrzyżowanie będzie dostosowane do planowanego w przyszłości przebiegu linii tramwajowej wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Przebudowa tego odcinka Trasy Staromostowej zbiegnie się w czasie z realizacją innej inwestycji tj. budowy odcinka ul. Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Józefa, który zapewni lepszy dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Zdjęcie

Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na odcinku od ul. Długiej do ul. Polnej, gdzie Wykonawca (Firma Skanska) przystąpił do budowy kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, przebudowy sieci gazowej i robót ziemnych na jezdni zachodniej.

Zdjęcie

W ramach projektu powstaje pełna infrastruktura towarzysząca, nowe obustronne chodniki, droga rowerowa, nowe oświetlenie uliczne, zatoki autobusowe, zjazdy i sygnalizacje świetlne. Zakres prac obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej, ciepłowniczej i wodociągowej. Zwieńczeniem prac będzie wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i zagospodarowanie zieleni.

Zdjęcie

Z uwagi na swoją lokalizację i pełnioną funkcję, Szosa Chełmińska jest jedną z najbardziej uczęszczanych i jednocześnie najbardziej zniszczonych dróg w Toruniu. Duże natężenie ruchu i zły stan techniczny jezdni sprawiają, że poruszanie się pojazdów w tej części miasta jest mocno utrudnione. Dodatkowo brak infrastruktury towarzyszącej (chodniki, droga rowerowa) stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Budowa i przebudowa tego odcinka zapewni przede wszystkim większe bezpieczeństwo i komfort podróży użytkowników drogi. Dodatkowo dzięki połączeniom z ważnymi odcinkami dróg (Trasa Średnicowa, ul. Polna, ul. Żwirki i Wigury) zapewnione będzie lepsze funkcjonowanie całego układu komunikacyjnego w tej części miasta. W ten sposób droga wojewódzka nr 553 zwiąże regionalny układ transportowy i zapewni lepsze połączenia z siecią dróg krajowych.

Zdjęcie

Projekt zakłada przebudowę wszystkich skrzyżowań Szosy Chełmińskiej – z Trasą Średnicową Północną, ul. Wodociągową, ul. Żwirki i Wigury, ul. Długą, ul. Bartkiewiczówny, ul. Św. Józefa, ul. Harcerską i ul. Polną. Jednym z elementów projektu jest przebudowa przejazdu kolejowego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Św. Józefa i ul. Polną. Na etapie robót związanych z przejazdem kolejowym zajdzie niestety konieczność zamknięcia Szosy Chełmińskiej na odcinku od ul. Długiej do ul Polnej, a objazd zostanie poprowadzony ul. Długą, ul. Legionów i ul. Polną.

Zdjęcie

Jednym z ważniejszych punktów przebudowy Trasy Staromostowej jest modernizacja przejazdu kolejowego (linii kolejowej Toruń Wschodni – Unisław). Poruszając się od ul. Polnej w kierunku południowym, tuż przed przejazdem kolejowym następuje zwężenie do jednej jezdni. Następnie po przekroczeniu torów znajduje się skrzyżowanie o przesuniętych wlotach trasy głównej z ul. Św. Józefa i ul. Harcerską. Mijając skrzyżowanie można zauważyć, że po zachodniej stronie ulicy został zarezerwowany pas terenu pod drugą docelową jezdnię, która zdecydowanie usprawni płynność ruchu i zwiększy w tym miejscu przepustowość.

Zdjęcie

Skrzyżowanie Trasy Staromostowej z ul. Polną to miejsce, w którym można zobaczyć jak będzie wyglądać dalszy przebieg Szosy Chełmińskiej. W 2010 r. oddano do użytku odcinek od ul. Polnej do granicy administracyjnej miasta, również współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. Korzystanie z obu odcinków (przebudowanego i obecnie realizowanego) wyraźnie pokazuje różnice  w płynności ruchu i czasie przejazdu. Dostosowanie infrastruktury do kształtu wcześniej zrealizowanych odcinków wpłynie na poprawę mobilności, komfortu poruszania się i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Informacja 1

8 marca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał z Gminą Miasta Toruń umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020. Gmina Miasta Toruń uzyskała dofinansowanie startując w konkursie przewidzianym dla Osi priorytetowej V - Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 – Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. Całkowita wartość projektu wyniesie 16 979 933,10 PLN, a dofinansowanie 14 432 943,13 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie. Od lewej: Marszałek WK-P Piotr Całbecki, Zastępca PMT - Zbigniew Fiderewicz, Skarbnik Miasta Torunia - Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie. Od lewej: Marszałek WK-P Piotr Całbecki, Zastępca PMT - Zbigniew Fiderewicz, Skarbnik Miasta Torunia - Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.


Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 553 tj. ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu. Szosa Chełmińska przebiega w ciągu tzw. Trasy Staromostowej – jednego z najważniejszych elementów szkieletowego układu drogowego miasta w relacji północ-południe. Trasa Staromostowa w swoim docelowym kształcie przebiega w relacji północ-południe od drogi ekspresowej S-10 poprzez skrzyżowanie z ul. Andersa (Trasa Średnicowa Podgórza) do placu Armii Krajowej, dalej al. Św. Jana Pawła II (most Piłsudskiego) do Placu Niepodległości, al. 700-lecia do skrzyżowania z ul. Szosa Chełmińska z Trasą Średnicową Północną (węzeł Wybickiego) i następnie Szosą Chełmińską (drogą wojewódzką nr 553) do granicy administracyjnej miasta.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację przebudowy Trasy Staromostowej, która miała miejsce w latach 2009-2015. W poprzednim okresie programowania przy udziale środków RPO WK-P przebudowano 3,5 km odcinek od ul. Polnej do granicy administracyjnej miasta. W 2015 r. Gmina Miasta Toruń zrealizowała  przebudowę odcinka Trasy Staromostowej od ul. gen. Bema do Trasy Średnicowej Północnej, a w planach inwestycyjnych na kolejne lata jest również budowa ważnego fragmentu trasy na odcinku od Placu Niepodległości do ul. gen. Bema. Realizowana obecnie Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej jest ostatnim odcinkiem trasy w tej części miasta, który wymaga rozbudowy i dostosowania do przebudowanej wcześniej infrastruktury.

Ul. Szosa Chełmińska w pobliżu skrzyżowania z ul. Polną. Przebudowa ruszyła na przełomie marca i kwietnia.
Ul. Szosa Chełmińska w pobliżu skrzyżowania z ul. Polną. Przebudowa ruszyła na przełomie marca i kwietnia.


Zarówno przebieg trasy jak i lokalizacja jej najważniejszych połączeń sprawiają, że Trasa Staromostowa jest drogą o strategicznym znaczeniu dla miasta i regionu. Oprócz ważnej funkcji drogi wylotowej, niezwykle istotne są powiązania trasy z siecią dróg krajowych, dzięki którym droga wojewódzka wiąże regionalny układ transportowy i umożliwia włączenie do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T. W ramach zadania na odcinku 1,049 km zaplanowano budowę drugiej nowej jezdni z chodnikiem i drogą rowerową po stronie zachodniej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury po stronie wschodniej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również budowę i przebudowę skrzyżowań, oświetlenia, zatok autobusowych, ekranu akustycznego (w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 6) i uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie oraz modernizację przejazdu kolejowego i nasadzenia drzew i krzewów. Najistotniejszej przebudowy doczeka się skrzyżowanie Szosy Chełmińskiej z ul. Długą, gdzie zaprojektowano rondo w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną akomodacyjną. Dzięki temu rozwiązaniu, jeden z bardziej uciążliwych punktów drogowych  w tej części miasta stanie się czytelny i bezpieczny. Dodatkowo w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników zostanie wykonana sygnalizacja świetlna na każdym przejściu dla pieszych oraz na skrzyżowaniach z ul. Długą i Żwirki i Wigury. Oprócz tego zakres prac obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej, ciepłowniczej i wodociągowej. Między jezdniami został zarezerwowany pas pod linię tramwajową, która w przyszłości będzie przebiegać na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Długiej.

Trasa Staromostowa – odcinek od ul. Długiej do ul. Polnej. Za kilkanaście miesięcy będą tu dwie jezdnie, nowe chodniki i droga rowerowa.
Trasa Staromostowa – odcinek od ul. Długiej do ul. Polnej. Za kilkanaście miesięcy będą tu dwie jezdnie, nowe chodniki i droga rowerowa.


17 marca 2017 r. przedstawiciele Gminy Miasta Toruń podpisali umowę z Wykonawcą robót budowlanych - Firmą Skanska S.A. Wartość kontraktu na roboty wynosi 15 772 149,10 PLN. Umowny termin zakończenia przebudowy Szosy Chełmińskiej został określony na dzień 31 maja 2018 r..

Od lewej: Sławomir Cebo - pełnomocnik firmy Skanska S.A. Rafał Wiewiórski - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia.
Od lewej: Sławomir Cebo - pełnomocnik firmy Skanska S.A. Rafał Wiewiórski - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia.


- Rozpoczynana właśnie inwestycja w znaczący sposób ułatwi podróżowanie zarówno torunianom, jak i innym korzystającym z tej trasy. Przy tym została zaprojektowana tak, by poprawić bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników
- podkreślił Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. 
- To ważny odcinek ze względu na ruch tranzytowy i lokalny. Z każdym etapem będzie lepiej - zapewnia dyrektor MZD Rafał Wiewiórski. - Myślę, że nie będzie dużych utrudnień na Szosie Chełmińskiej, gdyż wykonawca ma za zadanie utrzymać przejezdność ulicy poza okresem, w którym będzie przebudowywał przejazd kolejowy.

metryczka


Wytworzył: Piotr Kurasz (24 kwietnia 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (24 kwietnia 2017, 13:36:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (19 września 2017, 14:55:41)
Zmieniono: Wstawienie III informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1702