JAR

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory.

Informacja III

Miejski Zarząd Dróg kontynuuje uzbrajanie terenów inwestycyjnych JAR, położonych w północnej części miasta przy trasie wylotowej na Gdańsk. W zakresie uzbrajania terenu znalazły się rozwiązania drogowe wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, infrastrukturą wodociągową i kanalizacją sanitarną. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego realizowana jest budowa ul. Fortecznej oraz fragmentów ul. Polnej i ul. Strobanda. Pozostałe odcinki budowanych dróg realizowane są w oparciu o środki z budżetu miasta. Całe przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru i przygotowanie go pod potrzeby potencjalnych inwestorów.

W ramach terenów inwestycyjnych JAR swoje miejsce znalazł obszar przewidziany dla realizacji budownictwa mieszkaniowego (na zdjęciu budynki przy ul. Watzenrodego)
W ramach terenów inwestycyjnych JAR swoje miejsce znalazł obszar przewidziany dla realizacji budownictwa mieszkaniowego (na zdjęciu budynki przy ul. Watzenrodego)


Rewitalizacja terenów JAR stanowi istotny element rozwoju miasta i jest efektem konsekwentnej polityki władz samorządowych Torunia, której celem jest rozwój gospodarczy i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Zakres uzbrajania terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową obejmuje budowę ul. Fortecznej (droga serwisowa wzdłuż ul. Grudziądzkiej), fragmentu ul. Polnej (nowego odcinka łączącego ul. Polną i ul. Grudziądzką) oraz fragmentu ul. Strobanda w północnej części całego obszaru inwestycji.

Widok terenów inwestycyjnych JAR od strony ul. Grudziądzkiej (drogi krajowej nr 91)
Widok terenów inwestycyjnych JAR od strony ul. Grudziądzkiej (drogi krajowej nr 91)


Dobre warunki pogodowe w sezonie zimowym pozwoliły drogowcom wykonać znaczny zakres prac przewidzianych w harmonogramie. Na początku marca zaawansowanie rzeczowe robót branży drogowej osiągnęło już 68% (dotychczas ok. 4,4 mln zł z kontraktu o wartości 9,7 mln). Z kolei postęp robót branży elektrycznej (oświetlenie uliczne) wynosi ok. 40%.

Postęp prac na nowym odcinku łączącym ul. Polną i ul. Grudziądzką
Postęp prac na nowym odcinku łączącym ul. Polną i ul. Grudziądzką


Na 300-metrowym odcinku ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Forteczną do ul. Grudziądzkiej drogowcy wykonali nowe dwie jezdnie (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa wiążąca), chodniki z kostki brukowej betonowej, krawężniki i obrzeża betonowe oraz położyli warstwę podbudowy pod drogi rowerowe. Na omawianym odcinku wykonano również zatoki autobusowe z kostki granitowej i zamontowano słupy pod nowe oświetlenie uliczne.

Nowa infrastruktura drogowa na ul. Polnej – widok od ul. Grudziądzkiej
Nowa infrastruktura drogowa na ul. Polnej – widok od ul. Grudziądzkiej


ul. Forteczna nabiera kształtów – widok od strony skrzyżowania z ul. Polną
ul. Forteczna nabiera kształtów – widok od strony skrzyżowania z ul. Polną


Podobny zakres prac (jak w przypadku odcinka nowej ul. Polnej) został wykonany na ponad 2-kilometrowym odcinku ul. Fortecznej, przebiegającym od ul. Polnej wzdłuż ul. Grudziądzkiej w kierunku północnym. Drogowcy wybudowali jedną jezdnię wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą – obustronnymi chodnikami, drogą rowerową po stronie wschodniej i oświetleniem. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna jezdni i nawierzchnia z masy drogi rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

ul. Forteczna – nawierzchnia jezdni, obustronne chodniki, droga rowerowa i oświetlenie
ul. Forteczna – nawierzchnia jezdni, obustronne chodniki, droga rowerowa i oświetlenie


ul. Forteczna – pełniąca funkcję drogi serwisowej wzdłuż ul. Grudziądzkiej
ul. Forteczna – pełniąca funkcję drogi serwisowej wzdłuż ul. Grudziądzkiej


Roboty realizowane na końcowym odcinku ul. Fortecznej – widok w kierunku ul. Strobanda
Roboty realizowane na końcowym odcinku ul. Fortecznej – widok w kierunku ul. Strobanda


Spory zakres prac został wykonany również na realizowanej równolegle ul. Strobanda na odcinku od skrzyżowania z ul. Forteczną do ul. Grudziądzkiej. Drogowcy zbudowali dwie jezdnie (warstwa wiążąca) i chodniki z kostki brukowej, wykonali warstwę podsypkową pod drogę rowerową oraz zamontowali słupy oświetleniowe. W najbliższym czasie wykonawca będzie kontynuował roboty związane z budową jezdni i drogi rowerowej.

Fragment ul. Strobanda w kierunku drogi krajowej nr 91 – współfinansowany ze środków UE
Fragment ul. Strobanda w kierunku drogi krajowej nr 91 – współfinansowany ze środków UE


Roboty budowlane prowadzone na dalszym przebiegu ul. Strobanda w kierunku zachodnim
Roboty budowlane prowadzone na dalszym przebiegu ul. Strobanda w kierunku zachodnim


Oprócz dróg współfinansowanych ze środków RPO, realizowane są również fragmenty układu komunikacyjnego, których budowa przebiega w oparciu o środki pochodzące z budżetu miasta. W ramach tych środków finansowych drogowcy z PBDI rozpoczęli budowę dalszego odcinka ul. Strobanda w kierunku zachodnim, który połączy się w przyszłości z planowanym odcinkiem ul. Watzenrodego. Jednocześnie 11 marca ruszyła rozbudowa 600-metrowego odcinka ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Ugory do skrzyżowania z ul. Forteczną. Dzięki dobudowanej drugiej jezdni i nowej infrastrukturze poprawi się przepustowość i płynność ruchu w tej części miasta.

Odcinek ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Ugory do ul. Fortecznej – korytowanie pod drugą jezdnię - zakres finansowany ze środków budżetu miasta
Odcinek ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Ugory do ul. Fortecznej – korytowanie pod drugą jezdnię - zakres finansowany ze środków budżetu miasta


Realizowany odcinek nowego przebiegu ul. Polnej w kierunku skrzyżowania z ul. Forteczną i drogą krajową 91 – finansowany ze środków budżetu miasta
Realizowany odcinek nowego przebiegu ul. Polnej w kierunku skrzyżowania z ul. Forteczną i drogą krajową 91 – finansowany ze środków budżetu miasta


Informacja II

Teren po dawnej jednostce wojskowej, potocznie nazwany JAR jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem w mieście. Na obszarze liczącym ponad czterysta hektarów developerzy w szybkim tempie budują nowe budynki mieszkalne. W najbliższej przyszłości powstanie tu nowa zabudowa jedno i wielorodzinna oraz pas pod usługi, handel    i lekki przemysł.

Na terenach JAR powstaje podstawowy układ drogowy obsługujący nowe osiedle
Na terenach JAR powstaje podstawowy układ drogowy obsługujący nowe osiedle


W latach 2011-2012 na osiedlu JAR wybudowano odcinki jezdni z dwoma pasami ruchu na ul. Ugory oraz ul. Watzenrodego. Z kolei w 2013 r. zrealizowano ponad 100-metrowy odcinek ul. Traktorowej od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Ugory do ul. Elektrycznej. Teraz nadszedł czas na uzbrojenie terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P drogowcy budują ulicę Forteczną, odcinek ul. Strobanda i dobudowują odcinek ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Forteczną do ul. Grudziądzkiej.

Ulica Watzenrodego jest częścią układu komunikacyjnego na osiedlu JAR. Odcinek zrealizowany w latach 2011-2012 był finansowany ze środków budżetu miasta.
Ulica Watzenrodego jest częścią układu komunikacyjnego na osiedlu JAR. Odcinek zrealizowany w latach 2011-2012 był finansowany ze środków budżetu miasta.


Obecnie trwają zaawansowane roboty na ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Forteczną do ul. Grudziądzkiej. Na odcinku ok. 300 m powstaje nowy układ dwujezdniowy wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem i drogą rowerową. Do tej pory została wykonana podbudowa z kruszywa, ułożono kable pod przyszłe oświetlenie i ustawiono krawężniki. W przyszłym roku ruszy rozbudowa odcinka ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Ugory do ul. Fortecznej o długości ok. 600 m. W swoim docelowym dwujezdniowym kształcie ul. Polna zyska całkowicie miejski charakter i wpłynie na poprawę przepustowości i płynności ruchu w tej części miasta.

Fragment nowej ul. Polnej na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Grudziądzkiej
Fragment nowej ul. Polnej na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Grudziądzkiej


Widok dobudowanego fragmentu ul. Polnej od ul. Grudziądzkiej
Widok dobudowanego fragmentu ul. Polnej od ul. Grudziądzkiej


Jednocześnie drogowcy kontynuują prace związane z budową ulicy Fortecznej na odcinku o długości ponad 2 km, łączącej ul. Polną z fragmentem ul. Strobanda. Gruntowa droga przebiegająca równolegle do ul. Grudziądzkiej zmienia się w nowoczesny układ komunikacyjny, który w niedalekiej przyszłości będzie obsługiwał pas usługowo-handlowy. Powstaje tam jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, chodnik, droga rowerowa, odwodnienie i oświetlenie. Do chwili obecnej wykonano podbudowę z kruszywa i ustawiono krawężniki.

Wykonana podbudowa z kruszywa i krawężniki na budowanej ul. Fortecznej. Widok od strony ul. Polnej w kierunku północnym.
Wykonana podbudowa z kruszywa i krawężniki na budowanej ul. Fortecznej. Widok od strony ul. Polnej w kierunku północnym.


Fragment ul. Fortecznej przebiegający równolegle do ul. Grudziądzkiej.  Widok od strony skrzyżowania z ul. Strobanda w kierunku południowym.
Fragment ul. Fortecznej przebiegający równolegle do ul. Grudziądzkiej. Widok od strony skrzyżowania z ul. Strobanda w kierunku południowym.


W północnej części osiedla trwają prace budowlane na realizowanym fragmencie ul. Strobanda. Na odcinku, który łączy się z ul. Grudziądzką i Forteczną regulowane są studnie i układane są kable pod przyszłe oświetlenie. Wykonywane są również dolne warstwy podbudowy pod przyszłą konstrukcję jezdni. Niedługo drogowcy rozpoczną budowę dalszego odcinka Strobanda w kierunku zachodnim, który połączy się z równolegle budowanym odcinkiem ul. Watzenrodego. W ten sposób powstanie podstawowy układ komunikacyjny, obsługujący zarówno zabudowę mieszkaniową jak i strefę handlowo-usługową.

Budowa fragmentu ul. Strobanda – umożliwi połączenie z ul. Grudziądzką
Budowa fragmentu ul. Strobanda – umożliwi połączenie z ul. Grudziądzką


Fragment ul. Strobanda w budowie – drogowcy wykonują prace stabilizacyjne gruntu
Fragment ul. Strobanda w budowie – drogowcy wykonują prace stabilizacyjne gruntu


W zakresie zadania współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej znalazła się również przebudowa fragmentu ul. Polnej na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Grudziądzkiej
W zakresie zadania współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej znalazła się również przebudowa fragmentu ul. Polnej na odcinku od ul. Fortecznej do ul. Grudziądzkiej


Przypomnijmy, że realizacja projektu przebiega w oparciu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 – Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje).

Informacja I

Miejski Zarząd Dróg rozpoczął realizację rzeczową projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie pod inwestycje ww. terenów, na których znajdują się działki przewidziane pod zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą. W ramach zadania planuje się budowę ul. Fortecznej, fragmentu ul. Polnej i ul. H. Strobanda wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą - chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem ulicznym. Dzięki tym działaniom z pewnością zwiększy się dostępność komunikacyjna mieszkańców nowego osiedla, a w ślad za tym atrakcyjność inwestycyjna byłych terenów wojskowych JAR.

Fragment ulicy Polnej przed przebudową
Fragment ulicy Polnej przed przebudową


Realizacja projektu będzie przebiegać w oparciu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gminie Miasta Toruń udało się pozyskać fundusze z Działania 5.6 - Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje (Oś priorytetowa 5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw).

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu


18 września 2014 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, dzięki czemu 85% kosztów zadania zostanie pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. Na koszt całkowity zadania, który wynosi 12 737 237,49 zł, składają się roboty budowlane, prace przygotowawcze, promocja projektu i audyt zewnętrzny. Dofinansowanie wynosi 10 826 651,86 zł. 15 września podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski


Wytworzył: Piotr Kurasz (23 września 2014)
Opublikował: Mariusz Gajek (29 września 2014, 14:53:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (24 marca 2015, 11:52:11)
Zmieniono: Wprowadzenie III informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3154

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij