Trasa Średnicowa Północna etap II

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód – zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap II - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej

Informacja V

Miejski Zarząd Dróg zakończył realizację długo oczekiwanej Trasy Średnicowej Północnej. 9 października 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drugiego odcinka trasy, biegnącego od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Grudziądzkiej. Ukończony odcinek połączył zachodnią i wschodnią część miasta, stając się w ten sposób alternatywą dla dróg przebiegających przez centrum Torunia. W swoim docelowym przebiegu Trasa Średnicowa Północna jest jednym z najistotniejszych elementów szkieletowego układu drogowego miasta. Oddany do użytku fragment trasy po połączeniu z jej pierwszym odcinkiem w zasadniczy sposób zmienił rozkład ruchu i wpłynął na poprawę układu komunikacyjnego w mieście. 

Trasa Średnicowa Północna – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Skłodowskiej-Curie
Trasa Średnicowa Północna – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Skłodowskiej-Curie


II etap Trasy Średnicowej powstał po to, by podróżowało się sprawniej i lepiej. Dzięki temu możemy przejechać od ul. Skłodowskiej-Curie aż do Szosy Chełmińskiej jedną, równą trasą drogową, omijając otoczenie Zespołu Staromiejskiego. W połączeniu z pierwszym odcinkiem - biegnącym od Szosy Chełmińskiej do ul. Grudziądzkiej - jest najkorzystniejszym połączeniem ze wschodu na zachód. Mniejsza liczba skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych ma znaczący wpływ na skrócenie czasu przejazdu kierowców. W swoim pełnym kształcie trasa łączy największe toruńskie osiedla Rubinkowo z Chełmińskim Przedmieściem i stanowi alternatywę dla przebiegających przez miasto dróg krajowych.

Fragment Trasy Średnicowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Chrobrego
Fragment Trasy Średnicowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Chrobrego


W ramach inwestycji powstała zupełnie nowa arteria komunikacyjna o długości 3 km z jedną jezdnią południową i dwoma jezdniami między ul. Dworcową i ul. Chrobrego oraz w pobliżu skrzyżowań. Drogowcy wybudowali również całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą: chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie i ekrany akustyczne. Oprócz tego zostały wykonane różnego rodzaju roboty branżowe związane z przebudową ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej. Trasa Średnicowa w najbliższych latach będzie rozbudowana do układu dwujezdniowego, tworząc w ten sposób pełen węzeł drogowy z planowaną Trasą Wschodnią.

Układ jednojezdniowy na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego
Układ jednojezdniowy na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego


Układ dwujezdniowy w pobliżu skrzyżowania trasy z ul. Chrobrego
Układ dwujezdniowy w pobliżu skrzyżowania trasy z ul. Chrobrego


Infrastruktura towarzysząca – chodnik, droga rowerowa, ekrany akustyczne
Infrastruktura towarzysząca – chodnik, droga rowerowa, ekrany akustyczne


Nowa Trasa Średnicowa zapewnia mieszkańcom obsługę komunikacyjną
Nowa Trasa Średnicowa zapewnia mieszkańcom obsługę komunikacyjną


Budowa nowej drogi ściśle wiązała się z przebudową 300-metrowego odcinka torowiska tramwajowego na ul. Skłodowskiej-Curie oraz trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ciągu trasy z ulicami: Dworcową, Chrobrego i wspomnianej Skłodowskiej-Curie. Wrażenie robi również cała infrastruktura towarzysząca. Oprócz chodników, po południowej stronie trasy drogowcy zbudowali specjalnie oświetloną drogę dla rowerzystów, połączoną z drogami rowerowymi przy ul. Grudziądzkiej, Dworcowej i Skłodowskiej-Curie. Od jezdni oddzielają ją ekrany akustyczne i pas zieleni.

Jedno z powstałych skrzyżowań – na zdjęciu skrzyżowanie trasy z ul. Batorego
Jedno z powstałych skrzyżowań – na zdjęciu skrzyżowanie trasy z ul. Batorego


Fragment przebudowanego torowiska tramwajowego na ul. Skłodowskiej-Curie
Fragment przebudowanego torowiska tramwajowego na ul. Skłodowskiej-Curie


W ramach budowy Trasy Średnicowej powstały także niezbędne obiekty inżynierskie. Najważniejszym i największym z nich jest estakada umożliwiająca bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi i ul. Skłodowskiej-Curie. Ta konstrukcja ma 453 m długości, 18 m szerokości     i składa się z dziewięciu przęseł. Ruch na estakadzie odbywa się dwoma pasami w kierunku zachodnim i jednym w kierunku wschodnim. Drugą ważną konstrukcją jest kładka dla pieszych w pobliżu ul. Świętopełka. Obiekt ma 44 m długości i jest wyposażony w specjalne klatki schodowe i pochylnie dla niepełnosprawnych. Kładka umożliwia pieszym bezpieczne przejście na drugą stronę średnicówki bez konieczności uciążliwego pokonywania dodatkowych metrów w kierunku skrzyżowania. Trzeci obiekt inżynierski to specjalny tunel dla pieszych i cyklistów, przebiegający pod nasypem na wysokości ul. Wschodniej. 55-metrowy przepust znacznie skróci czas przejazdu miłośników rowerów.

Estakada nad torami kolejowymi i linią tramwajową na ul. Skłodowskiej-Curie
Estakada nad torami kolejowymi i linią tramwajową na ul. Skłodowskiej-Curie


Estakada – dwa pasy ruchu w kierunku zachodnim i jeden pas w kierunku wschodnim
Estakada – dwa pasy ruchu w kierunku zachodnim i jeden pas w kierunku wschodnim


Jeden z obiektów inżynierskich – kładka dla pieszych w pobliżu ul. Świętopełka
Jeden z obiektów inżynierskich – kładka dla pieszych w pobliżu ul. Świętopełka


Integralną częścią kładki są specjalne pochylnie dla niepełnosprawnych i rowerzystów
Integralną częścią kładki są specjalne pochylnie dla niepełnosprawnych i rowerzystów


Fragment Trasy Średnicowej – widok z kładki dla pieszych w kierunku ul. Grudziądzkiej
Fragment Trasy Średnicowej – widok z kładki dla pieszych w kierunku ul. Grudziądzkiej


Budowa Trasy Średnicowej była jedną z najbardziej niezbędnych inwestycji w mieście.       Po oddaniu trasy do użytku wyraźnie widać, jak bardzo w Toruniu brakowało alternatywnej drogi w relacji wschód-zachód, która połączyłaby duże osiedla Rubinkowo, Mokre i Chełmińskie Przedmieście. Wybudowane dotychczas odcinki Trasy Średnicowej przejmują ruch z dróg krajowych 80 i 91, odciążając w ten sposób centrum miasta z ruchu samochodowego. Nowa trasa przejmuje również znaczne potoki pojazdów kierujących się z nowego mostu i węzła autostradowego w stronę centrum Torunia. Zaletą nowej arterii jest również ilość jej połączeń z innymi ważnymi drogami, na których odbywa się intensywny ruch drogowy tj. ul. Grudziądzką, Szosą Chełmińską, Skłodowskiej-Curie, Chrobrego i Batorego. Trasa Średnicowa jest też pewnym ułatwieniem dla kierowców próbujących dojechać na ul. Polną, gdyż stanowi alternatywę dla ul. Równinnej, na której znajduje się przejazd kolejowy.

Trasa Średnicowa stanowi teraz najszybsze połączenie w relacji wschód-zachód Na zdjęciu skrzyżowanie trasy z ul. Skłodowskiej-Curie
Trasa Średnicowa stanowi teraz najszybsze połączenie w relacji wschód-zachód Na zdjęciu skrzyżowanie trasy z ul. Skłodowskiej-Curie


Inwestycja kosztowała ponad 111 mln zł, ale Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe w wysokości przeszło 30 mln. Przyznana dotacja pochodzi ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014.

Miejski Zarząd Dróg jest w trakcie przygotowywania trzeciego etapu budowy Trasy Średnicowej Północnej. Niebawem rozpoczną się prace nad koncepcją i dokumentacją projektowo-kosztorysową dla odcinka od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej. Nowy odcinek będzie miał ok. 2 km długości, a jednym z jego głównych zadań będzie skomunikowanie trasy z rozbudowanym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym na Bielanach.

Rondo na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Szosa Chełmińska  Miasto będzie kontynuować budowę trasy w kierunku zachodnim.
Rondo na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z ul. Szosa Chełmińska Miasto będzie kontynuować budowę trasy w kierunku zachodnim.


Informacja IV

Trwa betonowanie tzw. segmentów, na których zostanie ułożona płyta nośna, czyli element, po którym będziemy jeździć. Po wykonaniu wszystkich dziewięciu segmentów wykonawca zajmie się wyposażeniem obiektu – powstaną kapy chodnikowe, jezdnia, elementy bezpieczeństwa ruchu i oświetlenie.

To nie jedyne prace, jakie są obecnie realizowane na Trasie Średnicowej Północnej. Drogowcy kontynuują budowę nasypu na ul. M. Skłodowskiej-Curie. Na odcinku między Grudziądzką i Dworcową trwają roboty brukarskie. Z kolei na północnej stronie M.Skłodowskiej-Curie budowany jest chodnik, droga rowerowa i zatoka autobusowa.

Trasa Średnicowa Północna w obiektywie

Słupy pod ekrany akustyczne i infrastruktura przygotowana pod nową jezdnię – w pobliżu ul. Świętopełka
Słupy pod ekrany akustyczne i infrastruktura przygotowana pod nową jezdnię – w pobliżu ul. Świętopełka


Skrzyżowanie Trasy Średnicowej Północnej z ul. Dworcową w pobliżu Urzędu Celnego
Skrzyżowanie Trasy Średnicowej Północnej z ul. Dworcową w pobliżu Urzędu Celnego


Jezdnia południowa, droga rowerowa i chodnik na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego
Jezdnia południowa, droga rowerowa i chodnik na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego


Rusztowanie pod estakadę przebiegającą nad ul. Skłodowskiej-Curie
Rusztowanie pod estakadę przebiegającą nad ul. Skłodowskiej-Curie


Wykonane przęsło estakady nad ul. Skłodowskiej-Curie
Wykonane przęsło estakady nad ul. Skłodowskiej-Curie


Zbrojenie i betonowanie płyty głównej estakady
Zbrojenie i betonowanie płyty głównej estakady


Formowanie nasypu jezdni od strony południowej ul. Skłodowskiej-Curie
Formowanie nasypu jezdni od strony południowej ul. Skłodowskiej-Curie


Informacja III

Na przełomie roku realizacja budowy drugiego etapu Trasy Średnicowej osiągnęła półmetek. Pod koniec stycznia 2015 r. zaawansowanie robót budowlanych wyniosło już niemal 60%. Sprzyjająca pogoda pozwoliła na wykonanie prac zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Nowa droga wraz z estakadą w szybkim tempie nabiera kształtów. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Chrobrego zakończono już budowę kanalizacji deszczowej i wykonano konstrukcję jezdni do poziomu warstwy wiążącej. Oprócz tego na ww. odcinku drogowcy wykonali obrzeża i podbudowę chodnika oraz nawierzchnię bitumiczną na drodze rowerowej. Na początku trasy tj. na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Dworcowej trwa ustawianie pali pod ekrany akustyczne. W najbliższym czasie drogowcy będą kontynuować prace porządkowe i roboty związane z budową ekranów.

Warstwa wiążąca na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego
Warstwa wiążąca na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego


Na odcinku od skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Wschodnią do obiektu mostowego i na dalszym jej przebiegu aż do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej-Curie zakończono roboty przy budowie kanalizacji deszczowej. Na końcowym odcinku wykonano również konstrukcję jezdni trasy do poziomu warstwy wiążącej. Drogowcy zakończyli też budowę jezdni południowej ul. Skłodowskiej-Curie wraz z oświetleniem. Obecnie trwają roboty związane z przebudową jezdni północnej oraz roboty przy wykonywaniu dróg rowerowych  i chodników.

Na tym etapie warto wspomnieć o technologii mikrotunelingu, która została zastosowana podczas budowy kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi. Wcześniej metoda ta była wykorzystana przy budowie mostu drogowego na placu Daszyńskiego. Technologia mikrotunelingu polega na wydrążeniu w ziemi otworu o określonej średnicy i przeciśnięciu w nim rury. Dzięki temu nie ma potrzeby głębokich wykopów na całej długości układanego odcinka rury, a jedynie na początku i końcu odcinka kanalizacji deszczowej. Technologia jest bardzo precyzyjna i w pełni zautomatyzowana, ponieważ przecisk rury jest mierzony przy pomocy promienia lasera. Zastosowanie tej metody umożliwia ciągłe utrzymanie ruchu, dzięki czemu w tym przypadku nie było konieczności zatrzymywania kursu pociągów.

technologicznie metoda mikrotunelingu podczas budowy kanalizacji
technologicznie metoda mikrotunelingu podczas budowy kanalizacji


Najbardziej intensywne roboty prowadzone są przy budowie największego obiektu inżynierskiego na Trasie Średnicowej – estakady nad torami kolejowymi i tramwajowymi.   
Zakończono formowanie dwóch nasypów łączących jezdnie z estakadą. Do budowy większego nasypu (ok.12 metrów wysokości) prowadzącego od ul. Wschodniej do torów kolejowych zużyto 130 tys. ton piasku. Drugi nasyp (ok. 7 metrów wysokości) w kształcie ślimaka powstał przy ul. Skłodowskiej-Curie.

Widok na podpory estakady w stronę wschodnią
Widok na podpory estakady w stronę wschodnią


Zdjęcie

Do tej pory drogowcy wykonali wszystkie podpory pod estakadę i rozpoczęli betonowanie dziewięciu segmentów płyty ustroju nośnego, po której w niedalekiej przyszłości będą się poruszać kierowcy. Obecnie trwają prace polegające na wykonywaniu konstrukcji wsporczej pod segment, który będzie przechodził nad ul. Skłodowskiej-Curie i torowiskiem kolejowym. Po wykonaniu wszystkich dziewięciu elementów kolejnym etapem prac będzie wyposażenie obiektu - powstaną kapy chodnikowe, jezdnia, elementy bezpieczeństwa ruchu i oświetlenie.

Betonowanie jednego z segmentów płyty ustroju nośnego
Betonowanie jednego z segmentów płyty ustroju nośnego


Informacja II

Trwają intensywne roboty na drugim odcinku budowy Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od trasy mostowej do ul. Grudziądzkiej. Zaawansowanie rzeczowe zadania wynosi już ok. 40%. Do końca roku drogowcy chcą wykonać połowę zakresu przewidzianego w projekcie.
Na odcinku od ul. Grudziądzkiej do skrzyżowania z ul. Batorego wykonano roboty rozbiórkowe ogródków działkowych, wycinkę drzew i roboty ziemne oraz wzmocniono konstrukcję pod jezdnię. Po wschodniej i zachodniej stronie realizowane są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej i ustawiane są krawężniki.

Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego  Wzmocnienie jezdni pod przyszłe warstwy konstrukcyjne
Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego Wzmocnienie jezdni pod przyszłe warstwy konstrukcyjne


Na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Chrobrego drogowcy wycięli drzewa, zdjęli humus i wykonali kanalizację deszczową po północnej i południowej stronie. Obecnie realizowane są roboty ziemne i przygotowanie koryta pod konstrukcję jezdni. Na dalszych odcinkach prowadzących w kierunku ul. Wschodniej również zakończono wycinkę drzew i rozbiórkę ogródków działkowych oraz przebudowano ciepłociąg.

Odcinek Trasy Średnicowej w pobliżu Urzędu Celnego.  Odwodnienie wykopu podczas budowy kanalizacji deszczowej
Odcinek Trasy Średnicowej w pobliżu Urzędu Celnego. Odwodnienie wykopu podczas budowy kanalizacji deszczowej


Intensywne prace prowadzone są na końcowym odcinku budowanej trasy w pobliżu ul. Wschodniej i Curie-Skłodowskiej. Drogowcy kontynuują tutaj roboty związane z budową estakady. Po wykonaniu pali pod podpory obiektu drogowcy rozpoczęli zbrojenie i szalowanie fundamentów. Trwają również prace przy budowie nasypów do obiektu inżynierskiego.

Formowanie nasypu do obiektu mostowego przy ul. Skłodowskiej-Curie
Formowanie nasypu do obiektu mostowego przy ul. Skłodowskiej-Curie


W ramach projektu zostanie również rozbudowany fragment ul. Skłodowskiej-Curie. Na odcinku 360 m. zakończono już budowę nowego torowiska tramwajowego. Obecnie drogowcy są w trakcie tworzenia nasypów pod budowę nowej jezdni po stronie południowej. Oprócz tego wykonują podbudowę pomocniczą i roboty brukarskie. Wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie po obu stronach trwa budowa kanalizacji deszczowej.

Wylewanie chudego betonu pod fundamenty przyszłej podpory wiaduktu
Wylewanie chudego betonu pod fundamenty przyszłej podpory wiaduktu


Montaż nowego torowiska tramwajowego przy ul. Skłodowskiej-Curie
Montaż nowego torowiska tramwajowego przy ul. Skłodowskiej-CurieInformacja I

Rusza długo oczekiwana budowa drugiego etapu Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej. Rozpoczęcie realizacji tego projektu szczęśliwie zbiega się w czasie z oddaniem do użytku I etapu średnicówki. Kierowcy mogą już swobodnie przemieszczać się na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska. Zgodnie z harmonogramem zaplanowanych prac, na szybkie połączenie z osiedlem Rubinkowo mieszkańcy poczekają ok. 15 miesięcy. Drogę wybuduje Skanska, ten sam wykonawca, który zrealizował I odcinek tej kluczowej dla Torunia arterii komunikacyjnej. 21 maja 2014 r. Miejski Zarząd Dróg podpisał z nim umowę na wykonanie robót budowlanych, których koszt wyniesie 107 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ok. 30 mln zł.

21 maja 2014 r. odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą. Od lewej: Zastępca Prezydenta – Zbigniew Fiderewicz, Główny Księgowy MZD – Grażyna Pluta-Jagła, p.o. Dyrektora MZD – Stefan Kalinowski, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski
21 maja 2014 r. odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą. Od lewej: Zastępca Prezydenta – Zbigniew Fiderewicz, Główny Księgowy MZD – Grażyna Pluta-Jagła, p.o. Dyrektora MZD – Stefan Kalinowski, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski


To już kolejna inwestycja realizowana przez Firmę Skanska w Toruniu. Wcześniej Skanska zrealizowała m.in. ul. M. Skłodowskiej-Curie i I etap Trasy Średnicowej.
To już kolejna inwestycja realizowana przez Firmę Skanska w Toruniu. Wcześniej Skanska zrealizowała m.in. ul. M. Skłodowskiej-Curie i I etap Trasy Średnicowej.


Trasa Średnicowa Północna jest jednym z najważniejszych elementów głównego szkieletowego układu komunikacyjnego Torunia i ma przebiegać docelowo na kierunku wschód-zachód od ul. Szosa Bydgoska do ul. Szosa Lubicka. Głównym zadaniem Trasy Średnicowej Północnej jest stworzenie połączenia z istniejącym wewnętrznym układem komunikacyjnym miasta i umożliwienie szybkiego przemieszczania się pomiędzy osiedlami: Chełmińskie, Mokre i Rubinkowo. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę płynności ruchu, przepustowość i bezpieczeństwo transportowe.
W ramach tego zadania na większości przebiegu zostanie wybudowana droga w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa, dwupasowa). Dla pieszych zostaną zbudowane chodniki, a dla rowerzystów powstaną drogi rowerowe. Na całym odcinku liczącym ponad 3 km zostanie zamontowane oświetlenie, sygnalizacja świetlna i nasadzona zieleń. Wykonawca zbuduje też zatoki autobusowe.

Już za ok. 15 miesięcy w tym miejscu powstanie kolejny odcinek Trasy Średnicowej Północnej
Już za ok. 15 miesięcy w tym miejscu powstanie kolejny odcinek Trasy Średnicowej Północnej


metryczka


Wytworzył: Piotr Kurasz (30 maja 2014)
Opublikował: Mariusz Gajek (12 czerwca 2014, 12:06:53)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (26 listopada 2015, 09:23:37)
Zmieniono: Wprowadzenie informacji V

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10364