Uchwały Rady Miasta Torunia dotyczące MZD w Toruniu

Uchwała RMT 576/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach i wysokości opłat dodatkowych za postój bez wniesienia należnej opłaty oraz sposobu ich pobierania.

Uchwała RMT 496/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu

Uchwała RMT 430/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu

Uchwała RMT 385/2020 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu

Uchwała RMT 367/20z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT 328/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu

Uchwała RMT 73/19 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu

Uchwała RMT 763/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu

Uchwała RMT 625/2017 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

Uchwała RMT 558/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Zarządzenie PMT 304/2016 w sprawie podziału zadań działów Urzędu Miasta i Torunia i Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na drogach wewnętrznych

Uchwała RMT 442/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

Uchwała RMT 392/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

Uchwała RMT 371/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT 370/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Zarządzenie PMT 147/2012 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu miejsc przeznaczonych na parkowanie, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz zastrzeżonych stanowisk postojowych (kopert) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo.

Uchwała RMT Nr 825/14 z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 534/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu

Uchwała RMT 557/2013 z dnia 20.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 436/12 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń.

Uchwała RMT Nr 435/12 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała RMT 222/2011 z dnia 15.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Zarządzenie PMT 429/2009 w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu miejsc przeznaczonych na parkowanie, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo.

Uchwała RMT 601/09 z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 419/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 391/08 z dnia 2 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 183/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 79/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 71/07 z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 1128/06 z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Uchwała RMT 780/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu.

Uchwała RMT Nr 740/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania , opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 629/04 z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 390/04 Rady Miasta Torunia w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 390/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 281/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.

Uchwała RMT Nr 274/99 z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Toruniu w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.

Uchwała RMT 299/96 z dnia 28 marca 1996 r. zmieniająca uchwałę Nr 120/95 Rady Miejskiej Torunia z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i nadania Statutu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych.

Uchwała RMT Nr 120/95 z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i nadania Statutu, oraz upoważnienie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gajek (21 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (21 września 2010, 15:24:48)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (31 marca 2021, 10:31:41)
Zmieniono: Wstawienie linku do Uchwały RMT nr 576/21

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31672