Nieszawska

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Projektu: Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu

Informacja IV

Miejski Zarząd Dróg zakończył realizację rzeczową projektu pn. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu”.  Była ona jedną z najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnich latach w Toruniu. Przed jej realizacją 3-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 273 uważany był za najbardziej niebezpieczny odcinek układu komunikacyjnego w mieście. Zły stan techniczny jezdni przy jednoczesnym braku pozostałej infrastruktury drogowej sprawiał kierowcom i pieszym wiele trudności. Duże natężenie ruchu i obciążenia wywołane intensywnym ruchem ciężarowym miały z kolei wpływ na coraz większą degradację tej strategicznej drogi.

Nowoczesna i bezpieczna droga wojewódzka nr 273
Nowoczesna i bezpieczna droga wojewódzka nr 273


Dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na odcinku od placu Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta powstała zupełnie nowa jezdnia z dwoma pasami ruchu oraz chodniki i ścieżka rowerowa. W ramach zadania drogowcy z Firmy Strabag zbudowali również zatoki autobusowe i przebudowali oświetlenie. Na najbardziej niebezpiecznych odcinkach ul. Nieszawskiej, przy wysokich nasypach pojawiły się dodatkowo specjalne barierki ochronne.  Zgodnie z założeniami projektowymi w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa  powstały również przejścia dla pieszych.

Na ul. Nieszawskiej pojawiły się zatoki autobusowe i wiaty dla pasażerów
Na ul. Nieszawskiej pojawiły się zatoki autobusowe i wiaty dla pasażerów


Nowa infrastruktura zapewnia bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu
Nowa infrastruktura zapewnia bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu


Realizacja projektu znacznie poprawiła płynność ruchu jednej z najważniejszych tras wylotowych Torunia. Dzięki segregacji ruchu  i dostosowaniu nawierzchni do notowanych obciążeń został  osiągnięty główny cel projektu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowane w projekcie rozwiązania przyczyniły się również do zniwelowania wielu utrudnień komunikacyjnych.

Rozbudowa ulicy Nieszawskiej to efekt wielu miesięcy starań o wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Gminie Miasta Toruń udało się pozyskać na ten cel 3 999 000 zł, co stanowi niespełna 42% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W ramach projektu powstały również przejścia dla pieszych
W ramach projektu powstały również przejścia dla pieszych


Infrastruktura towarzysząca – chodnik i ścieżka rowerowa
Infrastruktura towarzysząca – chodnik i ścieżka rowerowa


Widok ul. Nieszawskiej w kierunku placu Armii Krajowej
Widok ul. Nieszawskiej w kierunku placu Armii Krajowej


Ulica Nieszawska na wysokości granicy administracyjnej miasta  Projekt został zrealizowany przez Firmę Strabag
Ulica Nieszawska na wysokości granicy administracyjnej miasta Projekt został zrealizowany przez Firmę Strabag


Informacja III

Powoli dobiega końca przebudowa ulicy Nieszawskiej na odcinku od placu Armii Krajowej do granicy miasta, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. We wrześniu drogowcy z firmy Strabag wykonali roboty nawierzchniowe związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, wyprofilowali skarpy i prowadzili prace brukarskie polegające na wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów na posesje. Wykonawca rozpoczął również montaż oświetlenia.

Prace przygotowawcze pod realizację infrastruktury towarzyszącej.
Prace przygotowawcze pod realizację infrastruktury towarzyszącej.


Roboty drogowe – układanie asfaltu na ścieżce rowerowej
Roboty drogowe – układanie asfaltu na ścieżce rowerowej


W październiku wykonawca robót rozpoczął układanie ostatniej warstwy asfaltu. Oprócz asfaltowania drogowcy wykonali roboty wykończeniowe na chodnikach, przy ścieżce rowerowej i przy zjazdach na posesje. Drogowcy kontynuowali również roboty ziemne polegające na profilowaniu i humusowaniu skarp. W ramach inwestycji zaplanowano montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne).

Roboty wykończeniowe na ścieżce rowerowej
Roboty wykończeniowe na ścieżce rowerowej


Powstała infrastruktura towarzysząca – chodnik i ścieżka rowerowa
Powstała infrastruktura towarzysząca – chodnik i ścieżka rowerowa


Profilowanie i humusowanie skarp w ramach robót ziemnych
Profilowanie i humusowanie skarp w ramach robót ziemnych


Do wykonania pozostało jedynie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, a także pozostałych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery energochłonne, azyle dla pieszych itp. W trakcie realizacji są także roboty związane z urządzeniem zieleni a mianowicie nasadzenia drzew i krzewów, humusowanie i obsianie skarp i poboczy mieszankami traw.

3-km odcinek Nieszawskiej zyskuje zupełnie nowy wygląd i jakość
3-km odcinek Nieszawskiej zyskuje zupełnie nowy wygląd i jakośćWarto wiedzieć:   
              
Przebudowa obejmuje ponad 3-kilometrowy odcinek od placu Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta. Fragment ulicy Nieszawskiej został przesunięty o 2 metry w kierunku Wisły w taki sposób, żeby można było zbudować chodnik i ścieżkę rowerową. Nowa jezdnia ma dwa pasy ruchu i odwodnienie. Drogowcy budują również zjazdy do posesji z betonowej kostki, utwardzą pobocze, a wzdłuż drogi montowane są latarnie i powstają zatoki autobusowe. Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięty główny cel – poprawa stanu technicznego warunkująca wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana ulica Nieszawska będzie bardziej przyjazna zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych i rowerzystów.


Informacja II

Ulica Nieszawska coraz bardziej zmienia swój charakter i wygląd. Trwają bowiem intensywne roboty budowlane na odcinku od placu Armii Krajowej do granicy miasta. Do tej pory 3-kilometrowy fragment drogi wojewódzkiej nr 273 uchodził za jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków układu komunikacyjnego Torunia. Fatalny stan techniczny jezdni przy jednoczesnym braku pozostałej infrastruktury drogowej sprawiał kierowcom i pieszym wiele trudności. Teraz dzięki wsparciu finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P powstaje tam zupełnie nowa jezdnia z dwoma pasami ruchu. W ramach projektu drogowcy z firmy Strabag budują tam również chodniki, ścieżkę rowerową i oświetlenie.

Trwają intensywne roboty realizowane przez firmę Strabag
Trwają intensywne roboty realizowane przez firmę Strabag


Dzięki sprawnej realizacji zaplanowanych do wykonania robót, kierowcy poruszają się już trzema przebudowanymi odcinkami ulicy Nieszawskiej, na których ułożono nowy asfalt. Dwie warstwy nawierzchni tj. podbudowa i warstwa wiążąca zostały wylane na odcinku 1 km. Obecnie drogowcy ze Strabaga zrywają starą i zdegradowaną nawierzchnię na kolejnych fragmentach po północnej stronie jezdni. Roboty prowadzone są na trzech odcinkach: na wysokości ulicy Wiślanej, na łuku w lesie i w pobliżu granicy administracyjnej miasta. W tych miejscach wprowadzono ruch wahadłowy. Oprócz rozbiórki, nawożony jest piach i powstają nasypy pod przyszłą drogę. Równocześnie drogowcy kontynuują prace brukarskie, układając krawężniki i obrzeża pod przyszłe chodniki i ścieżkę rowerową. Wykonano także zatokę autobusową.

Na przebudowywanej ulicy Nieszawskiej został wylany nowy asfalt
Na przebudowywanej ulicy Nieszawskiej został wylany nowy asfalt


W szybkim tempie powstają nowe chodniki i ścieżka rower
W szybkim tempie powstają nowe chodniki i ścieżka rower


Prace na Nieszawskiej są w sumie podzielone na dziesięć etapów. Chodzi o to, żeby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli niedogodności związane z prowadzoną przebudową. Wyznaczone odcinki mają od 200m do 590m długości. Obecnie roboty są realizowane na trzech odcinkach, które łącznie mają 1300 metrów długości.

Formowanie nasypu na poszerzeniu jezdni
Formowanie nasypu na poszerzeniu jezdni


Przygotowanie koryta pod konstrukcję jezdni
Przygotowanie koryta pod konstrukcję jezdni


Przypomnijmy, że przebudowa obejmuje ponad 3-kilometrowy odcinek od placu Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta. Fragment ulicy Nieszawskiej zostanie przesunięty o 2 metry w kierunku Wisły w taki sposób, żeby można było zbudować chodnik    i ścieżkę rowerową. Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu i odwodnienie. Drogowcy zbudują również zjazdy do posesji z betonowej kostki, utwardzą pobocze, a wzdłuż drogi staną latarnie i wiaty przystankowe. Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięty główny cel – poprawa stanu technicznego warunkująca wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowana ulica Nieszawska będzie bardziej przyjazna zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych i rowerzystów.

Zakończenie budowy zaplanowano na kwiecień 2014 r.
Zakończenie budowy zaplanowano na kwiecień 2014 r.


Informacja I

20 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał z Gminą Miasta Toruń umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 9 555 831,93 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 999 000,00 zł, co stanowi 42%. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I – Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 - Infrastruktura drogowa - drogi wojewódzkie.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, od lewej: Wicemarszałek Województwa  Kujawsko-Pomorskiego – Edward Hartwich, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski i Skarbnik Miasta
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, od lewej: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Edward Hartwich, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski i Skarbnik Miasta


Rozbudowa ulicy Nieszawskiej to już szósty projekt drogowy realizowany przez Gminę Miasta Toruń przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie programowania 2007-2013
Rozbudowa ulicy Nieszawskiej to już szósty projekt drogowy realizowany przez Gminę Miasta Toruń przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie programowania 2007-2013


        Ulica Nieszawska od dawna uważana jest za najgorszą i najbardziej niebezpieczną ulicę w Toruniu. W szczególnie złym stanie jest nawierzchnia jezdni, wykazująca mnóstwo dziur, kolein, pęknięć i nierówności. Oprócz pojazdów osobowych i komunikacji miejskiej, ulicą Nieszawską jeździ bardzo dużo samochodów ciężarowych i tirów, które skracają sobie drogę i korzystają z objazdu tą drogą ze względu na ograniczenia wysokością wiaduktów. Te obciążenia powodują jeszcze większe uszkodzenia nawierzchni i tak mocno zniszczonej drogi. Zwłaszcza po zimie pojawiają się głębokie i rozległe wyrwy wymagające kolejnych interwencji drogowców. W obecnym stanie, remont jezdni w ramach bieżących napraw, pochłania wysokie koszty, przy krótkotrwałej poprawie stanu technicznego drogi, co w dłuższej perspektywie czasowej jest rozwiązaniem nieefektywnym. Dodatkowym problemem jest również brak pozostałej niezbędnej  infrastruktury towarzyszącej.  Ulica Nieszawska stanowi niebezpieczne miejsce dla pieszych i miłośników jednośladów, gdyż wzdłuż drogi nie ma chodnika, ścieżki rowerowej, ani nawet utwardzonego pobocza. Ze względu na brak zatok autobusowych utrudnione jest także funkcjonowanie komunikacji miejskiej, z której korzystają mieszkańcy Torunia i okolic.

Bardzo zły stan nawierzchni jezdni wykazujący mnóstwo dziur, pęknięć i nierówności.
Bardzo zły stan nawierzchni jezdni wykazujący mnóstwo dziur, pęknięć i nierówności.


Zniszczona jezdnia, brak chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych stanowią duże  zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego
Zniszczona jezdnia, brak chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych stanowią duże zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego


12 grudnia 2012 r. doszło do podpisania umowy między MZD i Wykonawcą – firmą Strabag Od lewej: Dyrektor Oddziału Firmy Strabag – Jacek Wiśniewski, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glone
12 grudnia 2012 r. doszło do podpisania umowy między MZD i Wykonawcą – firmą Strabag Od lewej: Dyrektor Oddziału Firmy Strabag – Jacek Wiśniewski, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glone


- Modernizacja obejmie ponad 3-kilometrowy odcinek od placu Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta. Nieszawska zostanie zbudowana praktycznie od nowa, a jej fragment zostanie przesunięty o około 2 m w kierunku Wisły, by było miejsce na chodnik i ścieżkę rowerową. Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu i odwodnienie. Robotnicy zbudują zjazdy do posesji z betonowej kostki i zatoki autobusowe, utwardzą pobocze. Wzdłuż drogi staną latarnie i wiaty przystankowe – wylicza dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Andrzej Glonek, który z ramienia miasta podpisał w środę umowę na przebudowę Nieszawskiej.

Z ramienia wykonawcy umowę sygnował Jacek Wiśniewski, dyrektor Oddziału Toruń firmy Strabag. – Koniec roku okazał się dla nas pomyślny. Wygraliśmy przetarg i będziemy realizować kolejną inwestycję w Toruniu. Przypomnę tylko, że obecnie budujemy nowy most drogowy, a wcześniej prowadziliśmy prace na ul. Polnej, Dziewulskiego, Wschodniej i Łódzkiej. Mam nadzieję, że przebudowa będzie przebiegała sprawnie, a utrudnienia w ruchu w związku z objazdami, czego przy takim zakresie prac nie da się uniknąć, nie przysporzą zbyt wielu kłopotów użytkownikom tej ulicy.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
- wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej składającej się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,00 m każdy oraz przesunięcie w kierunku północnym osi jezdni na odl. ok. 2m.
- budowę chodnika jednostronnego o szerokości 1,50 i 2,00 m, wykonanego z płyt betonowo chodnikowych,
- budowę jednostronnej ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 i 2,50 , wykonanej z betonu asfaltowego,
- utwardzenie pobocza gruntowego o szerokości 1,50 m,
- przebudowę i modernizację oświetlenia,
- budowę zatok autobusowych z kostki kamiennej,
- odwodnienie drogi poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni do projektowanego rowu przydrożnego,
- zagospodarowanie zieleni,
- organizację ruchu
metryczka


Wytworzył: Piotr Kurasz (18 grudnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gajek (24 grudnia 2012, 08:52:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (28 marca 2014, 11:58:28)
Zmieniono: Wstawienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4324