Mickiewicza

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Nazwa Projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu.

Informacja IV

      Miejski Zarząd Dróg zakończył realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Realizacja przedsięwzięcia była podzielona na trzy etapy. W I etapie został zrealizowany odcinek od Al. Jana Pawła II do Domu Studenckiego nr 2. II etap obejmował przebudowę odcinka od Domu Studenckiego nr 2 do ZUS (posesji nr 33/39). Przedmiotem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej był III etap inwestycji – odcinek od ZUS do ul. Szosa Bydgoska. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasta Toruń otrzymała na ten cel 4 478 792,50 zł, co stanowi 65% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.

Spacerujących nową ulicą Mickiewicza wita tablica pamiątkowa
Spacerujących nową ulicą Mickiewicza wita tablica pamiątkowa


Po zakończeniu prac na odcinku od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Reja, drogowcy rozpoczęli ostatni etap przebudowy ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kochanowskiego. Ze względu na lokalizację wielu punktów handlowych, ten fragment okazał się dla Wykonawcy najbardziej wymagający. Mimo tego realizacja robót przebiegła bez większych problemów zgodnie z założonym harmonogramem.

ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kochanowskiego
ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kochanowskiego

Po gruntownej przebudowie podziemnej infrastruktury technicznej i odwodnieniu ulicy, drogowcy wykonali nową jezdnię, obustronne chodniki z płyt betonowych i asfaltową ścieżkę rowerową po południowej stronie ulicy. Powstały nowe stanowiska parkingowe i zjazdy bramowe z kostki kamiennej. Na wysokości targowiska zbudowano próg zwalniający pełniący funkcję nowego przejścia dla pieszych, które w znaczny sposób poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców.

Przejście na wysokości targowiska poprawiło bezpieczeństwo pieszych
Przejście na wysokości targowiska poprawiło bezpieczeństwo pieszych


Na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza zakończono prace związane z przebudową torowiska tramwajowego, dostosowujące je do nowego układu komunikacyjnego.Po zrealizowaniu wszystkich robót zawartych w harmonogramie rzeczowym, drogowcy z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Bielczynach przystąpili do wykonania oznakowania pionowego i poziomego.

Drogowcy z firmy PBD Bielczyny podczas prac przy oznakowaniu ulicy  Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza – przebudowane tory tramwajowe
Drogowcy z firmy PBD Bielczyny podczas prac przy oznakowaniu ulicy Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza – przebudowane tory tramwajowe

Przebudowa ostatnich 150m ul. Mickiewicza – zakończona.  Fragment ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Kochanowskiego
Przebudowa ostatnich 150m ul. Mickiewicza – zakończona. Fragment ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Kochanowskiego

Powstało nowe rondo – skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Reja
Powstało nowe rondo – skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Reja


Jednym z najistotniejszych elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza jest mała architektura, która swoją formą podkreśla styl architektoniczny tego ciągu komunikacyjnego. Rewitalizację jednej z najstarszych ulic w Toruniu zakończył montaż elementów małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci.

Na całej długości Mickiewicza zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci
Na całej długości Mickiewicza zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci

Specjalnie dobrane elementy małej architektury przy rondzie Herberta
Specjalnie dobrane elementy małej architektury przy rondzie Herberta


Mała architektura w połączeniu z odnowioną infrastrukturą drogową sprawia, że ulica Mickiewicza znów staje się atrakcyjną wizytówką Bydgoskiego Przedmieścia. Teraz jedna z najstarszych arterii komunikacyjnych miasta zachęca do odwiedzin wszystkich miłośników spacerów i rekreacyjnych przejażdżek rowerowych.

 Ławki na wysokości Domu Studenckiego nr 2
Ławki na wysokości Domu Studenckiego nr 2

Długo oczekiwana ścieżka rowerowa i stojaki na rowery (na wysokości targowiska)
Długo oczekiwana ścieżka rowerowa i stojaki na rowery (na wysokości targowiska)

Użytkownicy rowerów chętnie korzystają ze stojaków
Użytkownicy rowerów chętnie korzystają ze stojaków


Przebudowana ulica Mickiewicza stała się przyjazna dla mieszkańców i turystów. W połączeniu z toruńską Starówką i zrewitalizowanym w niedalekiej przyszłości Parkiem Miejskim, Bydgoskie Przedmieście stanie się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc Torunia.

Na ul. Mickiewicza sporą cześć terenu zagospodarowano zielenią.  Końcowy efekt będzie można podziwiać wiosną 2012 r.
Na ul. Mickiewicza sporą cześć terenu zagospodarowano zielenią. Końcowy efekt będzie można podziwiać wiosną 2012 r.


Dzięki realizacji projektu osiągnięto główne cele rewitalizacji:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych,
- wzrost atrakcyjności turystycznej miasta,
- poprawa czytelności i przejrzystości ruchu,
- niższa emisja spalin, hałasu i wibracji,
- poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu


Informacja III

Trwa realizacja III etapu projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu”, obejmującego swoim zakresem odcinek o długości 1550m od ZUS do ul. Szosa Bydgoska. Przebudowa tego odcinka przebiega w oparciu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
Oś priorytetowa VII – Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

Wykonawca robót – Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Toruniu przebudował kolejny fragment ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Odcinek ten został oddany do użytku w drugiej połowie kwietnia. Prace budowlane polegały na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki rowerowej po stronie południowej.

Kolejny przebudowany odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Konopnickiej
Kolejny przebudowany odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Konopnickiej


Obok nowego chodnika po stronie południowej wybudowano ścieżkę rowerową.  Fragment ul. Mickiewicza na wysokości ul. Lindego.
Obok nowego chodnika po stronie południowej wybudowano ścieżkę rowerową. Fragment ul. Mickiewicza na wysokości ul. Lindego.


ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Klonowica do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza
ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Klonowica do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza


Wykonawca robót prowadzi obecnie prace budowlane na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Reja. Po wykonaniu przebudowy gazociągu, drogowcy zajęli się odwodnieniem ulicy, budową miejsc parkingowych i zjazdów. Równolegle wykonywana jest ścieżka rowerowa i obustronny chodnik. Zakończenie prac na tym odcinku zaplanowano w drugiej połowie maja 2011 r.

Trwają intensywne roboty na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Reja
Trwają intensywne roboty na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Reja


Zakończenie prac na tym odcinku zaplanowano pod koniec maja 2011r
Zakończenie prac na tym odcinku zaplanowano pod koniec maja 2011r


W drugiej połowie kwietnia wykonawca robót rozpoczął prace budowlane na odcinku od  ul. Sienkiewicza do ul. Poprzecznej. Ten fragment ul. Mickiewicza w pierwszej kolejności również wymaga przebudowy sieci gazowej i wykonania przyłączy do odbiorców. Kolejny etap prac będzie polegał na odwodnieniu ulicy, wykonaniu miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, chodników i nowego oświetlenia. Dodatkowo Miejski Zakład Komunikacji przebuduje torowisko tramwajowe dostosowując je do nowego układu skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza.

Trwa przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza
Trwa przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza


Dalsze prace drogowe wymagają przebudowy gazociągu
Dalsze prace drogowe wymagają przebudowy gazociągu


Przebudowywany fragment ul. Mickiewicza na wysokości ul. Poprzecznej
Przebudowywany fragment ul. Mickiewicza na wysokości ul. PoprzecznejPo zakończeniu prac na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Poprzecznej drogowcy rozpoczną ostatni etap przebudowy ul. Mickiewicza obejmujący odcinek 150m od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego. Rewitalizację zabytkowej ulicy zakończy montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), które podkreślą architektoniczny styl tego ciągu komunikacyjnego.  

Informacja II

Miejski Zarząd Dróg realizuje projekt pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu” – jedną z najważniejszych inwestycji wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia. Dzięki rewitalizacji będzie możliwe uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zdjęcie
Etap I – odcinek od Al. Jana Pawła II do Domu Studenckiego nr 2 został zrealizowany w okresie od października 2008 r. do marca 2009 r.

Zdjęcie
Etap II – odcinek od Domu Studenckiego nr 2 do ZUS (nowa jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa) został oddany do użytku w maju 2010 r.

Obecnie trwa realizacja III etapu projektu, który obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza na odcinku od ZUS do ul. Szosa Bydgoska. Przebudowa tego odcinka jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt zakłada przebudowę jezdni oraz wykonanie nowego chodnika i ścieżki rowerowej, co przyczyni się do uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa pieszych. W pasie drogowym zostaną wyznaczone miejsca dla postoju samochodów oraz miejsca na zieleń i małą architekturę. Dzięki temu ulica Mickiewicza zyska charakter osiedlowy i będzie obsługiwać głównie ruch dojazdowy do posesji zlokalizowanych w pasie drogowym.

Zdjęcie
Na odcinku od ZUS do ul. Konopnickiej zmodernizowano jezdnię i wykonano miejsca postojowe

Zdjęcie
Na całej długości ul. Mickiewicza powstają nowe obustronne chodniki  i ścieżka rowerowa po stronie południowej

Zdjęcie
W 2010 r. oddano do użytku przebudowany końcowy fragment ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Reja do ul. Szosa Bydgoska

Wykonawca robót - Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Toruniu prowadzi obecnie prace budowlane na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnicką do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. W ramach robót planuje się wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej, chodnika po stronie północnej oraz odwodnienie i oświetlenie ulicy.

Zdjęcie
Prace budowlane na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Klonowica (nowy chodnik po północnej stronie)

Zdjęcie
Przebudowywany fragment ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Klonowica do ul. Sienkiewicza

W I kwartale 2011 r. zostaną zakończone prace na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. skrzyżowania  z  ulicą  Sienkiewicza.  Do realizacji  pozostanie  odcinek od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Reja, który powinien zostać zakończony do października 2011 r. W ramach przebudowy, oprócz nowej jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, przewiduje się również całkowitą wymianę istniejącego torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza. W rejonie targowiska powstanie przejście dla pieszych w celu zapewnienia pieszym bezpieczeństwa i komfortu.
Na całej długości ul. Mickiewicza zostaną zamontowane elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kwietniki), które poprzez stylizowane formy przyczynią się do podkreślenia stylu architektonicznego ulicy. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sprawi, że ulica Mickiewicza znów będzie stanowić atrakcyjną wizytówkę Bydgoskiego Przedmieścia i całego miasta.

Całkowita wartość projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu” to 13 282 583,01 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 wyniesie 4 773 813,60 zł, co stanowi 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do tej pory Miejski Zarząd Dróg jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Toruń odzyskał już ponad połowę środków przyznanych w ramach dofinansowania ze środków unijnych (tj. 2 799 219,97 zł). 

Zdjęcie
Zniszczona jezdnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (fragment przy targowisku). Niebawem powstanie jezdnia o nowej konstrukcji nawierzchni SMA i  bezpieczne przejście dla pieszych

Zdjęcie
Zdewastowany chodnik w pobliżu skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kochanowskiego. W 2011 r. w tym miejscu będzie nowy chodnik z płyt betonowych, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego oraz zatoki parkingowe i zjazdy na posesje z kostki kamiennej.

Zdjęcie
Tablica informująca o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P (tablice informacyjne stoją na początku i końcu modernizowanej drogi)

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte główne cele:

- poprawa płynności ruchu,

- zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin,

- znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,

- poprawa czytelności i przejrzystości układu drogowego,

- usprawnienie systemu komunikacji lokalnej oraz obszaru Bydgoskiego Przedmieścia jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,

Informacja I

9 lipca 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał z  Gminą Miasta Toruń umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu”. Całkowita wartość projektu to 13 282 583,01 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 wyniesie 4 773 813,60 zł, co stanowi 65% kosztów kwalifikowanych zadania. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII – Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy; Działanie 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.


Zdjęcie
Dziękuję Panie Marszałku za te środki, dzięki którym Toruń staje się coraz piękniejszy – powiedział podczas uroczystości Prezydent Zaleski

Przebudowa ulicy Mickiewicza, zlokalizowanej na Bydgoskim Przedmieściu, jest jedną z najważniejszych inwestycji ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia.
Dzięki realizacji tego projektu ulica Mickiewicza stanie się przyjazna dla mieszkańców i turystów oraz bezpieczna pod względem ruchu drogowego. Planowane ograniczenie prędkości przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków i
kolizji drogowych. Głównym założeniem zarządcy drogi jest uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Będzie to możliwe dzięki segregacji ruchu poprzez wydzielenie samodzielnych ciągów komunikacyjnych osobno dla ruchu samochodów, pieszych i osób poruszających się na rowerach. Ulica zyska charakter osiedlowy i obsługiwać będzie wyłącznie ruch dojazdowy do posesji.
W projekcie przewidziano również wyznaczenie miejsc parkingowych oraz miejsc na zieleń i elementy małej architektury. Stylizowane formy ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci podkreślą styl architektoniczny ulicy Mickiewicza i poprawią estetykę całego Bydgoskiego Przedmieścia. Realizacja projektu przyczyni się do wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanego obszaru oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnicy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na trzy etapy. W I etapie został zrealizowany odcinek od Al. Jana Pawła II do Domu Studenckiego nr 2. II etap obejmował przebudowę odcinka od Domu Studenckiego nr 2 do ZUS (posesji nr 33/39). Ostatni III etap, który stanowi przedmiot dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dotyczy ul. Mickiewicza na odcinku od ZUS do ul. Szosa Bydgoska.


Zdjęcie
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie – od lewej: Skarbnik Miasta - Bolesław Tymolewski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski

Data wprowadzenia informacji: 13.07.2010 r.

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Piotr Kurasz (11 sierpnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (24 września 2010, 09:50:27)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (13 grudnia 2011, 14:40:01)
Zmieniono: Informacja IV

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7512