BIP

Biuletyn Informacji Publicznej  to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

§ służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami - art.5.) dostępu do informacji publicznej. Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru, wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub - opcjonalnie - poprzez terminale informacyjne udostępniania na wniosek zainteresowanego - dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).

W celu uzyskania informacji, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej należy złożyć pisemny wniosek (dostępny na stronie głównej) w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gajek (22 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (22 września 2010, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23690