Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2019

Zamówienia publiczne zamknięte z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 89) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Przebudowa ul. Włocławskiej i (Lipnowskiej) w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.50.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 czerwca 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na Strudze Toruńskiej w ciągu ul. Przeskok i w ciągu ul. Fabrycznej oraz przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Okólnej w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: MZD.IP.271.23.2019.PW
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji Rozbudowa ulicy Szosa Chełmińska w Toruniu od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: MZD.IR.271.1.2019.DP
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa parkingu przy ul. Bolta w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.46.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont ul. Kasprowicza w Toruniu na odcinku od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza (plac)

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.44.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty / prawomocny 

zamówienie na:

Remont ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Podgórnej do Trasy Średnicowej, remont ul. Lelewela na odcinku od ul. Legionów do ul. Kołłątaja; remont łącznika ul. Kołłątaja z ul. Legionów w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.43.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty / prawomocny 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy ul. Poznańskiej w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.45.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Traktorowej

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: IR.7013.72.2019.1.AŁ
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przedłużenie licencji SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHES EXPRESS w terminach zgodnych z zakończeniem ważności danej licencji w ilości 84 szt.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: ZP.EZP-628.2019
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 maja 2019
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przedłużenie licencji “SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHES EXPRESS” w terminach zgodnych z zakończeniem ważności danej licencji w ilości 84 szt. Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Tryb zamówienia: nie dotyczy Nr sprawy: ZP.EZP-628.2019 poniżej 30.000 euro Szacunkowa wartość : poniżej 30 tyś euro Termin składania ofert: 27.05.2019 r. Złożona oferta: BITLAND T. Olszewski Ul. Łazienna 24/6 A 87-100 Toruń Zaproponowana cena spełnia oczekiwania Zamawiającego.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Wodnej w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.41.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Perłowej i ul. Turkusowej w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.42.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty / prawomocny 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ul. Batorego od ul. Polnej w kierunku północnym w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: IP.271.18.2019.LS
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Bluszczowej w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.24.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty / prawomocny 

zamówienie na:

Remont ul. Żółkiewskiego w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.36.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty / prawomocny 

zamówienie na:

Zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: IR.7013.35a.2019.AO
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Utrzymanie terenów zielonych przy budynkach MZD ul. Grudziądzka 159 oraz Wały gen. Sikorskiego 21/23 w Toruniu w zakresie: – nasadzenia kwiatów, koszenie powierzchni trawiastych–przycięcie krzewów–nawożenie mineralne–odchwaszczanie–grabienie liści.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: ZP.EZP-551.2019
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Utrzymanie terenów zielonych przy budynkach MZD ul. Grudziądzka 159 oraz Wały gen. Sikorskiego 21/23 w Toruniu w zakresie: –nasadzenia kwiatów, koszenie powierzchni trawiastych–przycięcie krzewów–nawożenie mineralne–odchwaszczanie–grabienie liści Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Tryb zamówienia: nie dotyczy Nr sprawy: ZP.EZP-551.2019 Szacunkowa wartość : poniżej 30 tyś euro Termin składania ofert: 13.05.2019 r. Złożona oferta: Aldom s.c. ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 87 – 100 Toruń Zaproponowana cena spełnia oczekiwania Zamawiającego.  

zamówienie na:

Przegląd: jednostki zewnętrzne (21 szt.): sprawdzenie stanu czynnika, dopuszczenie czynnika, sprawdzenie szczelności, mycie zewnętrzne jednostki; jednostki wewnętrzne (40 szt.): sprawdzenie szczelności, odgrzybianie, oczyszczenie filtrów, dopuszczenie czynnika R410 w siedzibie MZD przy ul. Grudziądzka 159 oraz ul. Wały Gen. Sikorskiego 23 w Toruniu.

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: ZP.EZP-552.2019
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie przeglądu klimatyzatorów: Jednostki zewnętrznej (21 szt.): sprawdzenie stanu czynnika, dopuszczenie czynnika, sprawdzenie szczelności, mycie zewnętrzne jednostki. Jednostki wewnętrznej (40 szt.): sprawdzenie szczelności, odgrzybianie, oczyszczenie filtrów, dopuszczenie czynnika R410 w siedzibie MZD przy ul. Grudziądzka 159 oraz ul. Wały Gen. Sikorskiego 23. Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Tryb zamówienia: nie dotyczy Nr sprawy: ZP.EZP-552.2019 Szacunkowa wartość : poniżej 30 tyś euro Termin składania ofert: 13.05.2019 r. Złożona oferta: PHU CUPRUM BIS GRUPA SBS Z. Kowalski Spółka jawna Ul. Lubicka 32, 87-100 Toruń Zaproponowana cena spełnia oczekiwania Zamawiającego.  

zamówienie na:

Zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych przy ulicy Filomatów Pomorskich w Toruniu – etap II

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: IR.7013.59.2019
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Ametystowej w Toruniu – etap II

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.40.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty / prawomocny 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule Projektuj i Buduj dla następującego zadania: Oświetlenie parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. 63 Pułku Piechoty - Podgórz w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: IR.7013.56.2019.AF
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 89) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij