zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. gen. Józefa Hallera na odcinku od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: IP.271.36.2019.KR
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 25 października 2019
wynik postępowania: unieważniony 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Kamil Rożko
Opublikował: Ireneusz Makowski (15 października 2019, 17:31:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (2 kwietnia 2020, 12:04:54)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 985