zamówienie na:

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru wykonawcy inwestycji: Rozbudowa mostu drogowego im .Józefa Piłsudskiego wraz z mostem tymczasowym

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 09.DE/01/2019
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 października 2019
przyczyna unieważnienia: unieważniony 
Modyfikacje treści SIWZmetryczka


Odpowiada za treść: Ireneusz Makowski
Opublikował: Mariusz Gajek (30 września 2019, 11:59:03)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (1 października 2019, 10:58:53)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2790