zamówienie na:

Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: Przebudowa ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: MZD-IP.271.27.2019.PJ
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2019
przyczyna unieważnienia: unieważniony 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Przemysław Jatczak
Opublikował: Mariusz Gajek (20 września 2019, 14:49:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (30 września 2019, 12:18:58)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2805