zamówienie na:

Opracowanie koncepcji budowy III mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - most zachodni

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.65.2019
szacunkowa wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 września 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Rafał Wiewiórski
Opublikował: Mariusz Gajek (26 lipca 2019, 14:18:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (1 września 2020, 11:03:15)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5439