zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. 63 Pułku Piechoty w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.69.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 sierpnia 2019
przyczyna unieważnienia: unieważniony 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Ireneusz Makowski
Opublikował: Mariusz Gajek (23 lipca 2019, 07:52:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (20 sierpnia 2019, 13:59:05)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3139