zamówienie na:

Remont ul. Rumiankowej w Toruniu na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZP-271.59.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: unieważniony 
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Modrzewska
Opublikował: Mariusz Gajek (2 lipca 2019, 14:32:20)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (23 lipca 2019, 15:04:08)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1427