zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na Strudze Toruńskiej w ciągu ul. Przeskok i w ciągu ul. Fabrycznej oraz przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Okólnej w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: MZD.IP.271.23.2019.PW
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Paweł Wiśniewski
Opublikował: Mariusz Gajek (24 maja 2019, 18:30:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (14 czerwca 2019, 13:20:00)
Zmieniono: Wybór oferty - przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 696