zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule Projektuj i Buduj dla następującego zadania: Oświetlenie parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. 63 Pułku Piechoty - Podgórz w Toruniu

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: IR.7013.56.2019.AF
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 maja 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Arkadiusz Furmański
Opublikował: Mariusz Gajek (24 kwietnia 2019, 15:31:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (28 maja 2019, 17:04:34)
Zmieniono: Wybór oferty - przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 624