zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Chrobrego w Toruniu na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: MZD.IP.271.19.2019.PW
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Paweł Wiśniewski
Opublikował: Mariusz Gajek (5 kwietnia 2019, 14:22:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (5 czerwca 2019, 14:35:55)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1031