zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Łącznej w Toruniu na odcinku od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odcinku od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza”

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: MZD.IP.7211.35.2018.ZK
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 marca 2018
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Rafał Wiewiórski
Opublikował: Zbigniew Kaszlewicz (19 marca 2018, 16:34:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (25 lutego 2020, 15:15:30)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1284