zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zakątek w Toruniu”

zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
tryb zamówienia: nie dotyczy
nr sprawy: MZD.IP.7011.34.2018.ZK
szacunkowa wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 marca 2018
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniametryczka


Odpowiada za treść: Rafał Wiewiórski
Opublikował: Zbigniew Kaszlewicz (15 marca 2018, 15:04:02)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (25 lutego 2020, 15:15:53)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1506